OK
  • English

Menaxhim i Identitetit dhe Aksesit

Rritja me ritem te shpejte e  biznesit dhe zhvillimi i shpejte i teknologjise do te thote se organizatat ndeshen vazhdimisht  me nje mori presionesh per te shperndare me shume sherbime me me pak kosto. Numri i sistemeve dhe sherbimeve qe  vendoset ne te gjithe organizaten per te ndihmuar ne ekzekutimin e kerkesave, gjithsesi, po krijon sfidat e veta te menaxhimit. Adresimi i ketyre sfidave kerkon aplikime te ndryshme arkitekturore duke krijuar nje lloj te ri te aplikacioneve te kompozuara.

Zgjidhja jone per identitetin dhe menaxhimin e aksesit lejon ndermarrjet te menaxhojne te gjithe ciklin jetesor te identitetit qe perdorin userat e burimeve pergjate ndermarrjes, se bashku me firewall-in. Zgjidhja jone ofron nje shkalle gjitheperfshirese  te identitetit te perdoruesit dhe tiparet e administrimit te roleve te tyre. Identitetet e perdoruesit mund te menaxhohen ne menyre te perqendruar, duke ju deleguar administratoreve, ose nepermjet vet-administrimit te perdoruesve. Kjo jep nje skelet me siguri te larte dhe fleksibiele qe suporton delegimin e shume funksioneve administrative te ndonje grupi apo perdoruesi, duke lejuar perdoruesit te menaxhojne pasuordet tek burimet e menaxhuara. 

Treguesit e Performances
Reduktim i kostos se administrimit te sigurise
Optimizim i menaxhimit te identiteteve dixhitale
Rritje e sigurise se pergjithshme
Aftesi ne adresimin e pajtueshmerise se kerkesave
me rregullat e industrise se burimeve te menaxhuara
Zbatim i shpejte

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions