Administrimi i Proceseve të Biznesit (BPM)

Qëllimi i platformës BPM nga Tetra Solution është përmirësimi i cilësisë dhe i shpejtësisë së veprimit në komunikim nëpërmjet monitorimit të dosjeve dhe proceseve si dhe raportimet përkatëse.

Sistemi i manaxhimit të proceseve (BPM – Business Process Management) eshtë një sistem i cili plotëson kërkesat e detajuara të biznesit. Ky sistem funksionon në bashkëpunim me nënsisteme të tjera të cilat do të zbatohen në mënyrë qëndrore në serverin e sistemit.

Nepërmjet përdorimit të sistemit BPM, mendohet të realizohet (1) standardizimi i rrjedhës së veprimatarive që lidhen me një dosje,  (2) lëvizjen e procesit të përditësimit të gjendjes së dosjes direkt pranë personit që kryen ndjekjen e tij, si dhe (3) do të automatizojë të gjithë procesin e raportimit dhe të ndjekjes së dosjeve.

  • Komunikimi dhe vendimmarrje e drejtë
  • Ruajtja në mënyrë të qendërzuar e të gjitha dosjeve dhe praktikave
  • Kërkimi dhe aksesimi i drejtë i informacionit
  • Identifikimi i shpejtë i fazave të ndryshme të praktikave
  • Gjenerimi i raporteve për tregues të ndryshëm të aktivitetit

Veçoritë e sistemit

  • Identifikon problematikat
  • Lehtëson komunikimin
  • Ndan përgjegjësitë
  • Gjurmon proceset dhe pjesëmarrësit

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit

casino online infini88 bonanza88 judi baccarat online slot online togel poker online agen sbobet tangkasnet slot pragmatic slot gacor sbobet slot dana judi online pokerseri joker123 autowin88 ligasedayu selot