Menaxhimi i Mikpritjes (Galaxy HORECA)

PROGRAM PËR MENAXHIM HOTELI

Aplikimi i specializuar i Galaxy për Hotel organizon dhe automatizon njësitë e hotelit, pavarësisht nga lloji dhe madhësia e tyre, duke përfshirë:

 

 • Menaxhimi i rezervimit modern i dhomave
 • Trajtimi i plotë i F&B, faturimi, lista e pagave
 • Pagesa të shumëllojshme
 • Organizimi dhe menaxhimi i aktiviteteve
 • Lidhje me sistemet e rezervimit on-line
 • Operim nga celulari për leximin e raporteve
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës

CRM e integruar

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve
 • Realizimi i fushatave të marketingut
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)

PROGRAM PËR MENAXHIM RESTORANTI

Galaxy është një zgjidhje moderne dhe unikale në veçanti për restorantet por edhe për të gjitha bizneset e shërbimit, duke mbuluar organizimin, vendosjen e tavolinave, komunikimin me kuzhinën dhe magazinën, furnitorët, klientët dhe llogaritë e menaxhimit. Në veçanti, ajo ofron:

 

 • Menaxhim qendror i disa bizneseve
 • Menaxhimi i monedhave të ndryshme
 • Rezervimi me telefon
 • Menaxhim në grup ose individual
 • Menaxhimi i metodave të ndryshme të pagesave
 • Shumllojshmëri zbritjesh
 • Printimi i faturave fiskale ose jo
 • Organizimi i listës së çmimeve
 • Koordinim me qendrat e përgatitjes
 • Operim nga celulari për leximin e raporteve
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës

CRM e integruar.

 • Monitorimi analitik i karakteristikave të klientit (rezervimet, preferencat, mënyra e pagesës, etj)

PROGRAM PËR MENAXHIM BAR-i (kafeneje)

Aplikacioni i specializuar Galaxy Bar / Café funksionon si një zgjidhje e vetme dhe fleksibile e dizajnuar për të përmbushur nevojat tuaja në të gjithë departamentet e lokaleve, klientelës, punonjësve dhe menaxhimit të kontabilitetit. Në veçanti, ajo ofron:

 

 • Menaxhimi i pikave të shumta të shitjes
 • Monitorimi dhe organizimi i turneve
 • Organizimi i listës së çmimeve
 • Operim me monedha të ndryshme
 • Mbledhja dhe menaxhimi i një porosie të hollësishme
 • Printimi i faturave fiskale ose jo
 • Operim nga celulari për raportet ditore
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës

Galaxy Bar / Café ofron raporte të shumëllojshme si për menaxhimin e të ardhurave ashtu edhe për produktet si dhe për klientelën. Ndërlidhja me Galaxy ERP e kthen menaxhimin e lokaleve me vendodhje të ndryshme një përvojë manaxheriale unike, të thjeshtë dhe shumë të sigurtë.

 • Rezervimi
 • Afishimi
 • Faturimi
 • Regjistrimi në internet
 • Mirëmbajtja

Veçoritë e sistemit

 • Menaxhimi i Magazinave
 • Kontabiliteti
 • Të ardhurat – Shpenzimet
 • Menaxhimi i Aseteve
 • Pagat
 • Galaxy CRM
 • Menaxhimi i Restoranteve
 • Menaxhimi i Bareve
 • Ndërlidhje me sisteme të tjera

Recepsioni është pika e parë e kontaktit për hotelin. Detyrat e recepsionit në përgjithësi përfshijnë ofrimin e mbështetjes administrative të hotelit duke përfshirë shpërndarjen e korrespondencës dhe ridrejtimin e thirrjeve telefonike.

Detyrat e recepsionistëve janë zgjeruar për të përfshirë një numër funksionesh të tjera në hotel, duke konsoliduar detyrat dhe përgjegjësitë për të krijuar praktika më efikase të stafit.

 

Rezervimi

 • Menaxhim interaktiv i dhomave
 • Menaxhimi i disponueshmërisë, rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
 • Listat e çmimeve
 • Paketat speciale – Kushtet e akomodimit (gjithë përfshirëse, 1/2 bordit, etj)

Afishimi

Read More

 • Menaxhimi i llogarive të klientëve (pagesat – kreditë – balancat e klientëve)
 • Preferenca
 • Menaxhimi i Kontratave Allotments & Commitments
 • Rregullat për krijimin e ofertave speciale

Faturimi

 • Lëshimi i dokumenteve (faturat / fatura) në largim
 • Faturë e përgjithshme për shërbime të ndryshme të përfituara
 • Menaxhim I plotë I debisë së krijuar

Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe motorët e rezervimit të internetit (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)

 • Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
 • Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme

Mirëmbajtja

 • Monitorimi i gjendjes së dhomës
 • Orët e punës për punonjës
 • Frekuenca e ndërrimit të mbulesave / peshqirëve etj

Less

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (Galaxy CRM) funksionon në një mjedis të njëjtë me Hotel Galaxy duke ofruar mundësi për menaxhim të integruar.

Aktivitetet ditore të hotelit dhe organizimi i marketingut & Shitjes, duke synuar optimizimin e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve (kartela, detyrat, ofertat)
 • Krijimi dhe ekzekutimi i fushatave të marketingut (email, sms)
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve (Punonjësit, sallat, lokalet, pajisjet)
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet Bashkangjitja me sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh. booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme

Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve të treta

Në tregun e hotelit, si:

 • Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
 • PAY TV / shërbimet e internetit
 • Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
 • E-faturimi – Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve për agjencitë partnere

Avantazhet konkuruese

I lehtë në përdorim

Ndërfaqja e thjeshtë dhe e personalizuar e përdoruesit:

Krijon dhe ruan pamje të ndryshme, cakton një menu të preferuar,

Përkufizon të drejtat për përdoruesit.

Skema e dhomave interaktive:

Read More

 • Një informacion i detajuar i një rezervimi duke klikuar me të djathtën mbi rezervimin
 • Drag & drop rezervimet për ndryshim të shpejtë të dhomës dhe / ose datën e rezervimit
 • Përmbledhje e disponueshmërisë sipas llojit të dhomës
 • Menaxhimi i shpejtë i prurjeve për të cilat nuk është caktuar ndonjë dhomë
 • Ekran me prekje

Menaxhimi masiv i rezervimeve me karakteristika të ngjashme

Trajtim i lehtë i tarifave dhe rezervimeve

Pamje e shpejtë dhe e plotë e debitorëve, balancave, lëvizjeve te tjera

 

Informacion i drejtpërdrejtë dhe i personalizuar / Raportimi

Menaxhimi analitik dhe fleksibël i listave (p.sh. rezervime, konsumatorë, furnitoreve, pranimeve) me mundësinë e:

 • Filtrave të thjeshta dhe komplekse
 • Qasje e menjëhershme në të dhënat dhe menaxhimin e listës
 • Ruan pamjen për përdorime në të ardhmen
 • Printimit

Less

Recepsioni

Recepsioni është pika e parë e kontaktit për hotelin. Detyrat e recepsionit në përgjithësi përfshijnë ofrimin e mbështetjes administrative të hotelit duke përfshirë shpërndarjen e korrespondencës dhe ridrejtimin e thirrjeve telefonike.

Detyrat e recepsionistëve janë zgjeruar për të përfshirë një numër funksionesh të tjera në hotel, duke konsoliduar detyrat dhe përgjegjësitë për të krijuar praktika më efikase të stafit.

 

Rezervimi

 • Menaxhim interaktiv i dhomave
 • Menaxhimi i disponueshmërisë, rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
 • Listat e çmimeve
 • Paketat speciale – Kushtet e akomodimit (gjithë përfshirëse, 1/2 bordit, etj)

Afishimi

Read More

 • Menaxhimi i llogarive të klientëve (pagesat – kreditë – balancat e klientëve)
 • Preferenca
 • Menaxhimi i Kontratave Allotments & Commitments
 • Rregullat për krijimin e ofertave speciale

Faturimi

 • Lëshimi i dokumenteve (faturat / fatura) në largim
 • Faturë e përgjithshme për shërbime të ndryshme të përfituara
 • Menaxhim I plotë I debisë së krijuar

Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe motorët e rezervimit të internetit (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)

 • Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
 • Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme

Mirëmbajtja

 • Monitorimi i gjendjes së dhomës
 • Orët e punës për punonjës
 • Frekuenca e ndërrimit të mbulesave / peshqirëve etj

Less

CRM

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (Galaxy CRM) funksionon në një mjedis të njëjtë me Hotel Galaxy duke ofruar mundësi për menaxhim të integruar.

Aktivitetet ditore të hotelit dhe organizimi i marketingut & Shitjes, duke synuar optimizimin e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve (kartela, detyrat, ofertat)
 • Krijimi dhe ekzekutimi i fushatave të marketingut (email, sms)
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve (Punonjësit, sallat, lokalet, pajisjet)
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)
Rezervime On-Line

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet Bashkangjitja me sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh. booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme

Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve të treta

Në tregun e hotelit, si:

 • Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
 • PAY TV / shërbimet e internetit
 • Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
 • E-faturimi – Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve për agjencitë partnere
Përfitime të tjera

Avantazhet konkuruese

I lehtë në përdorim

Ndërfaqja e thjeshtë dhe e personalizuar e përdoruesit:

Krijon dhe ruan pamje të ndryshme, cakton një menu të preferuar,

Përkufizon të drejtat për përdoruesit.

Skema e dhomave interaktive:

Read More

 • Një informacion i detajuar i një rezervimi duke klikuar me të djathtën mbi rezervimin
 • Drag & drop rezervimet për ndryshim të shpejtë të dhomës dhe / ose datën e rezervimit
 • Përmbledhje e disponueshmërisë sipas llojit të dhomës
 • Menaxhimi i shpejtë i prurjeve për të cilat nuk është caktuar ndonjë dhomë
 • Ekran me prekje

Menaxhimi masiv i rezervimeve me karakteristika të ngjashme

Trajtim i lehtë i tarifave dhe rezervimeve

Pamje e shpejtë dhe e plotë e debitorëve, balancave, lëvizjeve te tjera

 

Informacion i drejtpërdrejtë dhe i personalizuar / Raportimi

Menaxhimi analitik dhe fleksibël i listave (p.sh. rezervime, konsumatorë, furnitoreve, pranimeve) me mundësinë e:

 • Filtrave të thjeshta dhe komplekse
 • Qasje e menjëhershme në të dhënat dhe menaxhimin e listës
 • Ruan pamjen për përdorime në të ardhmen
 • Printimit

Less

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit

casino online infini88 bonanza88 judi baccarat online slot online togel poker online agen sbobet tangkasnet slot pragmatic slot gacor sbobet slot dana judi online pokerseri joker123 autowin88 ligasedayu selot