Administrimi i Klientelës (CRM)

Konkurrenca është e ashpër në botën moderne të biznesit dhe produktet dhe shërbimet ndryshojnë me shpejtësi. Miratimi i një strategjie të integruar dhe të orientuar drejt klientit është një qasje optimale për të siguruar avantazh konkurrues që secili biznes po kërkon.

Aplikacionet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) janë zhvilluar për të lejuar kompanitë të kryejnë detyrën e vështirë të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët e tyre. Informacioni i grumbulluar nga departamentet e ndryshme të kompanisë lejon që kompania të përshtasë operacionet dhe produktet e saj në mënyrë që të përputhet me atë që di për klientin, zakonet dhe nevojat e saj dhe të ofrojë shërbime të personalizuara pa marrë parasysh aktivitetin që klienti është i angazhuar (shitje, marketing ose mbështetje) duke përdorur të gjitha kanalet e komunikimit (kontakte personale, internet, qendrat e thirrjeve, kioska, ATM, etj).

Tetra Solutions është një lojtar kyç në tregun shqiptar, duke ofruar zgjidhje CRM që mbulojnë nevojat e bizneseve me madhësi të ndryshme të angazhuara në aktivitete të ndryshme. Zgjidhjet bazohen në produktet e veta ose në platformat ndërkombëtare që janë të përshtatura për të përmbushur nevojat specifike të çdo kompanie. Shërbime shtesë përfshijnë hartimin, zbatimin dhe mbështetjen për zgjidhjen.

 • Menaxhim i Kontakteve
 • Menaxhim i Burimeve
 • Aktivitete të Përbashkëta
 • Aktivitete Masive
 • Mundësitë e Shitjeve

Veçoritë e sistemit

 • Rrjedha e Punës
 • Help Desk
 • Konkurenca
 • Mirëmbatje e Kontratave
 • Skemat e Besnikërisë
 • Fushata për shitje me pakicë
 • Telemarketing
 • Sinkronizim me MS-Outlook
 • Timesheet
 • Rrjedha e miratimeve

Një zgjidhje shumë e popullarizuar e miratuar nga ndërmarrjet dhe organizatat e mesme dhe të mëdha është Siebel CRM nga Oracle, i cili ofron funksionalitet të gjerë dhe konsiderohet si një zgjedhje më e mirë në mbarë botën. Platforma Siebel CRM është e mrekullueshme në atë që:

 • Mbulon të gjitha kanalet e komunikimit të klientëve,
 • Eshtë fleksibël dhe e lehtë për tu përshtatur,
 • Eshtë teknologjikisht inovative,
 • Mbulon të gjitha procedurat që ballafaqohen me klientin,
 • Ofron zgjidhje vertikale.

Tetra Solutions ka investuar shumë në partneritetin e saj me Oracle dhe tani është një Oracle Global Partner (specializimi Siebel).

Tetra Solutions gjithashtu ka zhvilluar një partneritet me SingularLogic për Galaxy CRM që është një zgjidhje plotësisht funksionale për kompanitë të vogla dhe të mesme dhe operon në platformën Galaxy.

Zgjedhja e Tetra Solutions si partner për të instaluar një sistem CRM garanton:

 • Funksionalitet të plotë të aplikacionit.
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të kompanisë dhe të sektorit të biznesit në të cilin vepron.
 • Metodologjinë e efektshme të zbatimit.
 • Personel me eksperience te madhe dhe me eksperience teknike te specializuar per instalimin e sistemit.
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse për përdorimin efikas të sistemit.
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese.

Partneri i Tetra Solution, SingularLogic ka zhvilluar, instaluar dhe mbështetur sistemet CRM dhe ka një bazë të gjerë të klientëve në rajon. Për shembull ajo ka vendosur:

 • CRM Siebel në organizata të tilla si EFG Eurobank, Vodafone, Cyta, Forthnet dhe Cosmote, ndër të tjera.
 • Galaxy CRM në kompani të tilla si Grupi HYGEIA, Y-Logimi, G-NET, Newsbeast, Vamvakas dhe të tjerë.
 • Sistemet e besnikërisë (Siebel) siç është sistemi i shoqërisë Olympic Air.

Sot Tetra Solution ka një staf teknik të aftë në zhvillimin, konfigurimin dhe ofrimin e mbështetjes teknike për produkte dhe zgjidhje specifike. Theks i veçantë i është kushtuar asaj se si secila zgjidhje mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e mjedisit specifik, duke transferuar përvojën dhe njohuritë që Tetra Solution ka fituar nga projektet e mëparshme CRM, për të shfrytëzuar më mirë dhe për të ruajtur investimet që po bëhen.

+ Më shumë informacion

Një zgjidhje shumë e popullarizuar e miratuar nga ndërmarrjet dhe organizatat e mesme dhe të mëdha është Siebel CRM nga Oracle, i cili ofron funksionalitet të gjerë dhe konsiderohet si një zgjedhje më e mirë në mbarë botën. Platforma Siebel CRM është e mrekullueshme në atë që:

 • Mbulon të gjitha kanalet e komunikimit të klientëve,
 • Eshtë fleksibël dhe e lehtë për tu përshtatur,
 • Eshtë teknologjikisht inovative,
 • Mbulon të gjitha procedurat që ballafaqohen me klientin,
 • Ofron zgjidhje vertikale.

Tetra Solutions ka investuar shumë në partneritetin e saj me Oracle dhe tani është një Oracle Global Partner (specializimi Siebel).

Tetra Solutions gjithashtu ka zhvilluar një partneritet me SingularLogic për Galaxy CRM që është një zgjidhje plotësisht funksionale për kompanitë të vogla dhe të mesme dhe operon në platformën Galaxy.

+ Përfitimet

Zgjedhja e Tetra Solutions si partner për të instaluar një sistem CRM garanton:

 • Funksionalitet të plotë të aplikacionit.
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të kompanisë dhe të sektorit të biznesit në të cilin vepron.
 • Metodologjinë e efektshme të zbatimit.
 • Personel me eksperience te madhe dhe me eksperience teknike te specializuar per instalimin e sistemit.
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse për përdorimin efikas të sistemit.
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese.
+ Përvoja

Partneri i Tetra Solution, SingularLogic ka zhvilluar, instaluar dhe mbështetur sistemet CRM dhe ka një bazë të gjerë të klientëve në rajon. Për shembull ajo ka vendosur:

 • CRM Siebel në organizata të tilla si EFG Eurobank, Vodafone, Cyta, Forthnet dhe Cosmote, ndër të tjera.
 • Galaxy CRM në kompani të tilla si Grupi HYGEIA, Y-Logimi, G-NET, Newsbeast, Vamvakas dhe të tjerë.
 • Sistemet e besnikërisë (Siebel) siç është sistemi i shoqërisë Olympic Air.

Sot Tetra Solution ka një staf teknik të aftë në zhvillimin, konfigurimin dhe ofrimin e mbështetjes teknike për produkte dhe zgjidhje specifike. Theks i veçantë i është kushtuar asaj se si secila zgjidhje mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e mjedisit specifik, duke transferuar përvojën dhe njohuritë që Tetra Solution ka fituar nga projektet e mëparshme CRM, për të shfrytëzuar më mirë dhe për të ruajtur investimet që po bëhen.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit