Galaxy Hotel – Program për Menaxhim Hoteli

Galaxy Hotel është një platformë fleksibile, e shkallëzuar dhe e sigurtë për menaxhimin e aktivitetit të hotelit. Galaxy Hotel siguron aftësi thelbësore të menaxhimit të aktiviteteve dhe nevojave operacionale të hoteleve duke filluar nga biznese hoteleriere të vogla të pavarura në rrjete hotelerie me infrastrukturë të plotë. Ndërfaqe të shumta të çertifikuara për aplikacionet e industrisë së palës së tretë ndihmojnë për të integruar Galaxy Hotel me sistemet e ndërmarrjeve për procese të qarta, të lidhura me teknologjinë më mderne.

 • Rezervimi
 • Afishimi
 • Faturimi
 • Regjistrimi në internet
 • Mirëmbajtja

Veçoritë e sistemit

 • Menaxhimi i Magazinave
 • Kontabiliteti
 • Të ardhurat – Shpenzimet
 • Menaxhimi i Aseteve
 • Pagat
 • Galaxy CRM
 • Menaxhimi i Restoranteve
 • Menaxhimi i Bareve
 • Ndërlidhje me sisteme të tjera

Recepsioni është pika e parë e kontaktit për hotelin. Detyrat e recepsionit në përgjithësi përfshijnë ofrimin e mbështetjes administrative të hotelit duke përfshirë shpërndarjen e korrespondencës dhe ridrejtimin e thirrjeve telefonike.

Detyrat e recepsionistëve janë zgjeruar për të përfshirë një numër funksionesh të tjera në hotel, duke konsoliduar detyrat dhe përgjegjësitë për të krijuar praktika më efikase të stafit.

 

Rezervimi

 • Menaxhim interaktiv i dhomave
 • Menaxhimi i disponueshmërisë, rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
 • Listat e çmimeve
 • Paketat speciale – Kushtet e akomodimit (gjithë përfshirëse, 1/2 bordit, etj)

Afishimi

Read More

 • Menaxhimi i llogarive të klientëve (pagesat – kreditë – balancat e klientëve)
 • Preferenca
 • Menaxhimi i Kontratave Allotments & Commitments
 • Rregullat për krijimin e ofertave speciale

Faturimi

 • Lëshimi i dokumenteve (faturat / fatura) në largim
 • Faturë e përgjithshme për shërbime të ndryshme të përfituara
 • Menaxhim I plotë I debisë së krijuar

Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe motorët e rezervimit të internetit (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)

 • Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
 • Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme

Mirëmbajtja

 • Monitorimi i gjendjes së dhomës
 • Orët e punës për punonjës
 • Frekuenca e ndërrimit të mbulesave / peshqirëve etj

Less

Menaxhimi komercial dhe kontabël për çdo nevojë, i plotë dhe me besueshmërinë e platformës Galaxy.

Infrastruktura e përbashkët dhe mjedisi operativ me Galaxy Commercial & Enterprise Suite që siguron:

 • Menaxhimi i integruar komercial: Menaxhimi i magazinave, Listat e çmimeve të blerjes dhe shitjes.
 • Menaxhimi Financiar: Klientët / furnitorët / debitorët / kreditorët / shitësit. Regjistrimet Financiare,
 • Informacione Administrative – Raportime: Një mjet i thjeshtë për dizenjimin e printimit (Gjenerues Raportesh). Raporte të shumta të gatshme dhe pamje të gatshme OLAP. Ecuria e përgjithshëm i hotelit me një klikim.
 • Menaxhimi I rezervave, ushqime, pije, materiale etj.
 • Kontabiliteti i përgjithshëm
 • Të Ardhurat – Shpenzimet
 • Menaxhimi i Aseteve Fikse
 • Payroll

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (Galaxy CRM) funksionon në një mjedis të njëjtë me Hotel Galaxy duke ofruar mundësi për menaxhim të integruar.

Aktivitetet ditore të hotelit dhe organizimi i marketingut & Shitjes, duke synuar optimizimin e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve (kartela, detyrat, ofertat)
 • Krijimi dhe ekzekutimi i fushatave të marketingut (email, sms)
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve (Punonjësit, sallat, lokalet, pajisjet)
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)

Galaxy për shitje me pakicë

është një zgjidhje moderne dhe unikale për restorantet, baret dhe pikat e tjera të shitjes me pakicë, duke mbuluar organizimin, vendosjen e tavolinave, komunikimin me kuzhinën dhe magazinën, furnitorët, klientët dhe llogaritë e menaxhimit. Në veçanti, ajo ofron:

 • Monitorimi analitik i karakteristikave të klientit (rezervimet, preferencat, mënyra e pagesës, etj)
 • Rezervimi me telefon
 • Menaxhimi i metodave të shumëfishta dhe të ndryshme të pagesave
 • Nxjerrja e faturave
 • Organizimi i listës së çmimeve
 • Operim nga celulari, me GalaxyView, për raporte të printuara
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës
 • etj…

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet Bashkangjitja me sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh. booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme

Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve të treta

Në tregun e hotelit, si:

 • Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
 • PAY TV / shërbimet e internetit
 • Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
 • E-faturimi – Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve për agjencitë partnere

Avantazhet konkuruese

I lehtë në përdorim

Ndërfaqja e thjeshtë dhe e personalizuar e përdoruesit:

Krijon dhe ruan pamje të ndryshme, cakton një menu të preferuar,

Përkufizon të drejtat për përdoruesit.

Skema e dhomave interaktive:

Read More

 • Një informacion i detajuar i një rezervimi duke klikuar me të djathtën mbi rezervimin
 • Drag & drop rezervimet për ndryshim të shpejtë të dhomës dhe / ose datën e rezervimit
 • Përmbledhje e disponueshmërisë sipas llojit të dhomës
 • Menaxhimi i shpejtë i prurjeve për të cilat nuk është caktuar ndonjë dhomë
 • Ekran me prekje

Menaxhimi masiv i rezervimeve me karakteristika të ngjashme

Trajtim i lehtë i tarifave dhe rezervimeve

Pamje e shpejtë dhe e plotë e debitorëve, balancave, lëvizjeve te tjera

 

Informacion i drejtpërdrejtë dhe i personalizuar / Raportimi

Menaxhimi analitik dhe fleksibël i listave (p.sh. rezervime, konsumatorë, furnitoreve, pranimeve) me mundësinë e:

 • Filtrave të thjeshta dhe komplekse
 • Qasje e menjëhershme në të dhënat dhe menaxhimin e listës
 • Ruan pamjen për përdorime në të ardhmen
 • Printimit

Less

+ Recepsioni

Recepsioni është pika e parë e kontaktit për hotelin. Detyrat e recepsionit në përgjithësi përfshijnë ofrimin e mbështetjes administrative të hotelit duke përfshirë shpërndarjen e korrespondencës dhe ridrejtimin e thirrjeve telefonike.

Detyrat e recepsionistëve janë zgjeruar për të përfshirë një numër funksionesh të tjera në hotel, duke konsoliduar detyrat dhe përgjegjësitë për të krijuar praktika më efikase të stafit.

 

Rezervimi

 • Menaxhim interaktiv i dhomave
 • Menaxhimi i disponueshmërisë, rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
 • Listat e çmimeve
 • Paketat speciale – Kushtet e akomodimit (gjithë përfshirëse, 1/2 bordit, etj)

Afishimi

Read More

 • Menaxhimi i llogarive të klientëve (pagesat – kreditë – balancat e klientëve)
 • Preferenca
 • Menaxhimi i Kontratave Allotments & Commitments
 • Rregullat për krijimin e ofertave speciale

Faturimi

 • Lëshimi i dokumenteve (faturat / fatura) në largim
 • Faturë e përgjithshme për shërbime të ndryshme të përfituara
 • Menaxhim I plotë I debisë së krijuar

Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe motorët e rezervimit të internetit (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)

 • Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
 • Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme

Mirëmbajtja

 • Monitorimi i gjendjes së dhomës
 • Orët e punës për punonjës
 • Frekuenca e ndërrimit të mbulesave / peshqirëve etj

Less

+ Administrata

Menaxhimi komercial dhe kontabël për çdo nevojë, i plotë dhe me besueshmërinë e platformës Galaxy.

Infrastruktura e përbashkët dhe mjedisi operativ me Galaxy Commercial & Enterprise Suite që siguron:

 • Menaxhimi i integruar komercial: Menaxhimi i magazinave, Listat e çmimeve të blerjes dhe shitjes.
 • Menaxhimi Financiar: Klientët / furnitorët / debitorët / kreditorët / shitësit. Regjistrimet Financiare,
 • Informacione Administrative – Raportime: Një mjet i thjeshtë për dizenjimin e printimit (Gjenerues Raportesh). Raporte të shumta të gatshme dhe pamje të gatshme OLAP. Ecuria e përgjithshëm i hotelit me një klikim.
 • Menaxhimi I rezervave, ushqime, pije, materiale etj.
 • Kontabiliteti i përgjithshëm
 • Të Ardhurat – Shpenzimet
 • Menaxhimi i Aseteve Fikse
 • Payroll
+ CRM

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (Galaxy CRM) funksionon në një mjedis të njëjtë me Hotel Galaxy duke ofruar mundësi për menaxhim të integruar.

Aktivitetet ditore të hotelit dhe organizimi i marketingut & Shitjes, duke synuar optimizimin e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve (kartela, detyrat, ofertat)
 • Krijimi dhe ekzekutimi i fushatave të marketingut (email, sms)
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve (Punonjësit, sallat, lokalet, pajisjet)
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)
+ Shitja me Pakicë

Galaxy për shitje me pakicë

është një zgjidhje moderne dhe unikale për restorantet, baret dhe pikat e tjera të shitjes me pakicë, duke mbuluar organizimin, vendosjen e tavolinave, komunikimin me kuzhinën dhe magazinën, furnitorët, klientët dhe llogaritë e menaxhimit. Në veçanti, ajo ofron:

 • Monitorimi analitik i karakteristikave të klientit (rezervimet, preferencat, mënyra e pagesës, etj)
 • Rezervimi me telefon
 • Menaxhimi i metodave të shumëfishta dhe të ndryshme të pagesave
 • Nxjerrja e faturave
 • Organizimi i listës së çmimeve
 • Operim nga celulari, me GalaxyView, për raporte të printuara
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës
 • etj…
+ Rezervime On-Line

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet Bashkangjitja me sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh. booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme

Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve të treta

Në tregun e hotelit, si:

 • Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
 • PAY TV / shërbimet e internetit
 • Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
 • E-faturimi – Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve për agjencitë partnere
+ Avantazhe të tjera

Avantazhet konkuruese

I lehtë në përdorim

Ndërfaqja e thjeshtë dhe e personalizuar e përdoruesit:

Krijon dhe ruan pamje të ndryshme, cakton një menu të preferuar,

Përkufizon të drejtat për përdoruesit.

Skema e dhomave interaktive:

Read More

 • Një informacion i detajuar i një rezervimi duke klikuar me të djathtën mbi rezervimin
 • Drag & drop rezervimet për ndryshim të shpejtë të dhomës dhe / ose datën e rezervimit
 • Përmbledhje e disponueshmërisë sipas llojit të dhomës
 • Menaxhimi i shpejtë i prurjeve për të cilat nuk është caktuar ndonjë dhomë
 • Ekran me prekje

Menaxhimi masiv i rezervimeve me karakteristika të ngjashme

Trajtim i lehtë i tarifave dhe rezervimeve

Pamje e shpejtë dhe e plotë e debitorëve, balancave, lëvizjeve te tjera

 

Informacion i drejtpërdrejtë dhe i personalizuar / Raportimi

Menaxhimi analitik dhe fleksibël i listave (p.sh. rezervime, konsumatorë, furnitoreve, pranimeve) me mundësinë e:

 • Filtrave të thjeshta dhe komplekse
 • Qasje e menjëhershme në të dhënat dhe menaxhimin e listës
 • Ruan pamjen për përdorime në të ardhmen
 • Printimit

Less

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit