Galaxy Retail – Program për Menaxhim Shitje me Pakicë

Zgjidhje e integruar për pikat e shitjes apo rrjetet e shitjes me pakicë, pavarësisht nga industria dhe aktiviteti. Dizenjuar dhe zhvilluar në teknologjinë më të fundit Galaxy nga SingularLogic, ajo udhëheq tregun e shitjes me pakicë në të ardhmen.

Galaxy Retail është një app për shitjet me pakicë që ka aftësinë të punojë në mënyrë autonome ose në bashkëpunim me aplikacionet e back office (kontabilitetin).

 • Menaxhim i Klientëve
 • Menaxhimi i Furnitorëve
 • Politika e Zbritjeve
 • Menaxhimi i Artikujve
 • Dokumentet e Shitjes

Veçoritë e sistemit

 • Raporte Ditore
 • Raporte Shitjesh
 • Tipi i Menaxhimit
 • Menaxhimi i Takimeve
 • Sistemi i besnikërisë
 • Konfigurimi i ekranit
 • CTI
 • Messaging
 • Dokumentet e pranimit

POS e specializuar & ekran me prekje

Softuer i avancuar dhe fleksibël

Ekran i personalizuar

Mjet fiskal & printer termik ose kasë fiskale

Ndërlidhje me periferikë të tillë si lexues barkodi, skaner, peshore etj.

 • Dokumentet e shitjes
 • Dokumentet e blerjes
 • Menaxhimi sipas llojeve
 • Menaxhimi i artikujve
 • Politikat e zbritjes
 • Menaxhimi i klientëve
 • Menaxhimi i takimeve
 • Menaxhimi i furnitorëve
 • Raportet ditore
 • Raportet e shitjeve
 • Konfigurimi i ekranit
 • Komunikim me mesazhe
 • CTI (Computer Telephony Integration)
 • Sistem besnikërie

Menaxhimi i Klientëve

 

 • Lidhja e aplikacionit me back office, ofron mundësinë e transferimit selektiv të klientëve në Galaxy Retail dhe aksesorët e saj (p.sh. kategoritë e klientëve, taksat, TVSH, monedhat e klientit)
 • Kur klienti është krijuar në Galaxy Retail atëhere ai mund të transferohet në aplikacionin e back office dhe të integrohet me klientelën ekzistuese.
 • Nëse klienti është krijuar në një Galaxy Retail dhe figuron në një dokument para se të dërgojë artikujt në back office, atëherë aplikacioni automatikisht merr më parë të dhënat e klientit dhe më pas dokumentin për ta regjistruar transaksionin të saktë në back office.
 • Përmes aplikacionit, është e mundur të monitorohet në detaje historia e shitjeve të klientit.
 • Gjithashtu është e mundur të shfaqen mesazhe paralajmërues kur klienti është i përfshirë në një transaksion.
 • Mund të caktohet limiti i kredisë së klientit, të monitorohet balanca e tij dhe të përcaktojmë zbritje për të.

Lexo më shumë

 

Politika e Zbritjeve

 

Mund të përcaktohen zbritje manuale ose të krijohen skenare për periudha (sezone), klientë, volum shitje etj.,, si dhe kombinime të tyre.

 

Menaxhimi i Furnitorëve

 

 • Lidhja me back office, ofron mundësinë e transferimit selektiv të furnitorëve dhe aksesorët e tyre (p.sh. furnitorët, TVSH, monedhat etj) në Galaxy Retail.
 • Nëpërmjet aplikacionit ju mund të gjurmoni historikun e furnitorit, si dhe balancën.
 • Ofrohet mundësia për të shfaqur mesazhe paralajmëruese gjatë regjistrimit të dokumenteve.

 

Menaxhimi i Artikujve

 

 • Lidhja me back office, ofron mundësinë e transferimit selektiv të artikujve në Galaxy Retail së bashku me elementet përkatës (p.sh kategori të kategorive, klasë të TVSH-së, seksionin, normën e TVSH-së).
 • Artikujt transferohen në Galaxy Retail së bashku me kodet alternative dhe veçoritë e tyre si madhësia apo ngjyra.
 • Mund të lidhet me peshoret elektronike dhe ofrohet prodhimi automatik i barcode për identifikimin e artikujve.
 • Përveç artikujve të thjeshtë, mund të krijohen receta me artikuj me përbërës specifik, si dhe artikuj të përbërë me një përzgjedhje të materialeve në dispozicion. Vlera e artikullit të përbërë mund të zgjidhet si shume e vlerave të komponentëve ose me një vlerë të pavarur.
 • Kur artikujt e çmimeve që i referohen madhësisë apo ngjyrës dhe veçorisë së veçantë nëse i jepet Kodi kryesor i artikullit, shfaqet një tabelë me ngjyrat e disponueshme, nga të cilat ne mund të përpilojmë automatikisht kodin alternativ të artikullit.
 • Ai gjithashtu siguron aftësinë për të krijuar inventar fizik nga pika e shitjes dhe automatikisht përditëson aplikacionin e magazines dhe back office.

 

Dokumentet e Shitjes

 

 • Aplikacioni mundëson të lëshohet fatura e shitjeve me pakicë për një klient të caktuar ose në klienti përfundimtar i përgjithshëm.
 • Mund të bashkohen dy porosi në një ose të ndahet një porosi në dy.
 • Gjatë transaksionit, transaksioni mund të vihet në pritje dhe të vazhdohet me transaksione të tjera. Kjo lejon të kryhet një numër i pakufizuar transaksionesh gjatë ditës.
 • Mund të llogariten sasitë bazuar në vlerë.
 • Ne mund të pranohen pagesa të ndryshme gjatë shitjes për të mbledhur paratë nga një klient.

 

Dokumentet e Blerjes

 

 • Çdo pikë shitje i kryen blerjet e veta me Faturë, e cila më pas mund të transferohet në back office.
 • Dokumentet në sasi regjistrohesipas importint apo eksportit të artikujve që nërmjet aplikacionit komunikon me magazinen.

 

Konfigurimi i Ekranit

 

 • Konfigurimi i ekranit të përdoruesit është lehtësisht i përshtatshëm  sipas nevojave të klientit.
 • Konfigurimi mund të bëhet për përdorues dhe grup për përdorues
 • Ekziston aftësia për të krahasuar tastet, si dhe klientët. Gjithashtu mund të caktojmë ndonjë kufizim në të drejtat e përdoruesit, ku mund të heqim kufizimet duke përdorur çelësin Administrator.

 

Raportet Ditore

 

 • Për secilin operator, sigurohet një raport i kontrollit të ndryshimeve, i cili përfshin lëvizjet e ndryshimit dhe shumën e të ardhurave sipas mënyrës së pagesës dhe shkallës së TVSH-së.
 • Pikërisht me të njëjtat karakteristika ekziston një Raport i Mbylljes të Ditës që i referohet të gjitha lëvizjeve të ditës.
 • Raporte të ngjashme ekzistojnë gjithashtu për lëvizjen e fondeve të aplikimit

 

Raportet e Shitjes

 

 • Aplikacioni ka një sërë raportesh të detajuar të shitjeve.
 • Gjithashtu është e mundur të shtoni ose hiqni fushat nga lista e printimeve.
 • Krijohen printime 2-dimensionale, që mund të shfaqen në tabelë.

 

Tipi i Menaxhimit

 

Ne kemi mundësinë e ndjekjes së kuponit dhe kthimit të printuar dhe të printimeve dhe periodike me llogaritjen automatike të normave të fitimit.

 

Menaxhimi i Takimeve

 

Mund të parashikoni takime në kalendar dhe të transformoni një regjistrim të caktuar në faza të ndryshme shitjeje.

 

Sistemi i Besnikërisë

 

Është sistemi bonus Galaxy Retail. Përmes kësaj, mund të vlerësohen artikuj, kategori të artikujve, klientë, kategori klientësh ose një kombinim të atyre të mëparshme dhe të shpërblehen me dhurata ose zbritje kur anëtari (mbajtësi i kartës) arrin një kufi të caktuar.

 

CTI (Computer Telephony Integration)

 

Lidhu me qendrat e thirrjeve që përditësojnë automatikisht aplikacionin për mënyrat e telefonit në hyrje.

 

Dërgimi i Mesazheve

 

Dërgimi i mesazheve (sms, mail) menaxhohet nga aplikacioni Galaxy Retail

Më pak

 • Zgjidhje totale software & hardware së bashku
 • Shpejtësia në tregtim, rradhë minimale
 • Aplikimi funksionon në mënyrë të pavarur ose në lidhje me aplikacionin e back office
 • Siguria dhe kontrolli parave
 • Funksionaliteti i plotë i shitjes me pakicë (mbledhja e të ardhurave, rimbursimet, metodat të shumta pagesash, klientët, programet e besnikërisë, valuta e huaj)
 • Siguria e transaksionit – leja e vendosur për përdorues
 • Raporte të shumllojta për shitjet
 • Shitjet dhe ndjekja e klientëve
 • Sync On / Off line
 • Fleksibël, prekje e personalizuar
 • Estetikë e lartë dhe dizajn më i mirë / kursim hapësinor
+ Shkurtimisht

POS e specializuar & ekran me prekje

Softuer i avancuar dhe fleksibël

Ekran i personalizuar

Mjet fiskal & printer termik ose kasë fiskale

Ndërlidhje me periferikë të tillë si lexues barkodi, skaner, peshore etj.

 • Dokumentet e shitjes
 • Dokumentet e blerjes
 • Menaxhimi sipas llojeve
 • Menaxhimi i artikujve
 • Politikat e zbritjes
 • Menaxhimi i klientëve
 • Menaxhimi i takimeve
 • Menaxhimi i furnitorëve
 • Raportet ditore
 • Raportet e shitjeve
 • Konfigurimi i ekranit
 • Komunikim me mesazhe
 • CTI (Computer Telephony Integration)
 • Sistem besnikërie
+ Më shumë informacion

Menaxhimi i Klientëve

 

 • Lidhja e aplikacionit me back office, ofron mundësinë e transferimit selektiv të klientëve në Galaxy Retail dhe aksesorët e saj (p.sh. kategoritë e klientëve, taksat, TVSH, monedhat e klientit)
 • Kur klienti është krijuar në Galaxy Retail atëhere ai mund të transferohet në aplikacionin e back office dhe të integrohet me klientelën ekzistuese.
 • Nëse klienti është krijuar në një Galaxy Retail dhe figuron në një dokument para se të dërgojë artikujt në back office, atëherë aplikacioni automatikisht merr më parë të dhënat e klientit dhe më pas dokumentin për ta regjistruar transaksionin të saktë në back office.
 • Përmes aplikacionit, është e mundur të monitorohet në detaje historia e shitjeve të klientit.
 • Gjithashtu është e mundur të shfaqen mesazhe paralajmërues kur klienti është i përfshirë në një transaksion.
 • Mund të caktohet limiti i kredisë së klientit, të monitorohet balanca e tij dhe të përcaktojmë zbritje për të.

Lexo më shumë

 

Politika e Zbritjeve

 

Mund të përcaktohen zbritje manuale ose të krijohen skenare për periudha (sezone), klientë, volum shitje etj.,, si dhe kombinime të tyre.

 

Menaxhimi i Furnitorëve

 

 • Lidhja me back office, ofron mundësinë e transferimit selektiv të furnitorëve dhe aksesorët e tyre (p.sh. furnitorët, TVSH, monedhat etj) në Galaxy Retail.
 • Nëpërmjet aplikacionit ju mund të gjurmoni historikun e furnitorit, si dhe balancën.
 • Ofrohet mundësia për të shfaqur mesazhe paralajmëruese gjatë regjistrimit të dokumenteve.

 

Menaxhimi i Artikujve

 

 • Lidhja me back office, ofron mundësinë e transferimit selektiv të artikujve në Galaxy Retail së bashku me elementet përkatës (p.sh kategori të kategorive, klasë të TVSH-së, seksionin, normën e TVSH-së).
 • Artikujt transferohen në Galaxy Retail së bashku me kodet alternative dhe veçoritë e tyre si madhësia apo ngjyra.
 • Mund të lidhet me peshoret elektronike dhe ofrohet prodhimi automatik i barcode për identifikimin e artikujve.
 • Përveç artikujve të thjeshtë, mund të krijohen receta me artikuj me përbërës specifik, si dhe artikuj të përbërë me një përzgjedhje të materialeve në dispozicion. Vlera e artikullit të përbërë mund të zgjidhet si shume e vlerave të komponentëve ose me një vlerë të pavarur.
 • Kur artikujt e çmimeve që i referohen madhësisë apo ngjyrës dhe veçorisë së veçantë nëse i jepet Kodi kryesor i artikullit, shfaqet një tabelë me ngjyrat e disponueshme, nga të cilat ne mund të përpilojmë automatikisht kodin alternativ të artikullit.
 • Ai gjithashtu siguron aftësinë për të krijuar inventar fizik nga pika e shitjes dhe automatikisht përditëson aplikacionin e magazines dhe back office.

 

Dokumentet e Shitjes

 

 • Aplikacioni mundëson të lëshohet fatura e shitjeve me pakicë për një klient të caktuar ose në klienti përfundimtar i përgjithshëm.
 • Mund të bashkohen dy porosi në një ose të ndahet një porosi në dy.
 • Gjatë transaksionit, transaksioni mund të vihet në pritje dhe të vazhdohet me transaksione të tjera. Kjo lejon të kryhet një numër i pakufizuar transaksionesh gjatë ditës.
 • Mund të llogariten sasitë bazuar në vlerë.
 • Ne mund të pranohen pagesa të ndryshme gjatë shitjes për të mbledhur paratë nga një klient.

 

Dokumentet e Blerjes

 

 • Çdo pikë shitje i kryen blerjet e veta me Faturë, e cila më pas mund të transferohet në back office.
 • Dokumentet në sasi regjistrohesipas importint apo eksportit të artikujve që nërmjet aplikacionit komunikon me magazinen.

 

Konfigurimi i Ekranit

 

 • Konfigurimi i ekranit të përdoruesit është lehtësisht i përshtatshëm  sipas nevojave të klientit.
 • Konfigurimi mund të bëhet për përdorues dhe grup për përdorues
 • Ekziston aftësia për të krahasuar tastet, si dhe klientët. Gjithashtu mund të caktojmë ndonjë kufizim në të drejtat e përdoruesit, ku mund të heqim kufizimet duke përdorur çelësin Administrator.

 

Raportet Ditore

 

 • Për secilin operator, sigurohet një raport i kontrollit të ndryshimeve, i cili përfshin lëvizjet e ndryshimit dhe shumën e të ardhurave sipas mënyrës së pagesës dhe shkallës së TVSH-së.
 • Pikërisht me të njëjtat karakteristika ekziston një Raport i Mbylljes të Ditës që i referohet të gjitha lëvizjeve të ditës.
 • Raporte të ngjashme ekzistojnë gjithashtu për lëvizjen e fondeve të aplikimit

 

Raportet e Shitjes

 

 • Aplikacioni ka një sërë raportesh të detajuar të shitjeve.
 • Gjithashtu është e mundur të shtoni ose hiqni fushat nga lista e printimeve.
 • Krijohen printime 2-dimensionale, që mund të shfaqen në tabelë.

 

Tipi i Menaxhimit

 

Ne kemi mundësinë e ndjekjes së kuponit dhe kthimit të printuar dhe të printimeve dhe periodike me llogaritjen automatike të normave të fitimit.

 

Menaxhimi i Takimeve

 

Mund të parashikoni takime në kalendar dhe të transformoni një regjistrim të caktuar në faza të ndryshme shitjeje.

 

Sistemi i Besnikërisë

 

Është sistemi bonus Galaxy Retail. Përmes kësaj, mund të vlerësohen artikuj, kategori të artikujve, klientë, kategori klientësh ose një kombinim të atyre të mëparshme dhe të shpërblehen me dhurata ose zbritje kur anëtari (mbajtësi i kartës) arrin një kufi të caktuar.

 

CTI (Computer Telephony Integration)

 

Lidhu me qendrat e thirrjeve që përditësojnë automatikisht aplikacionin për mënyrat e telefonit në hyrje.

 

Dërgimi i Mesazheve

 

Dërgimi i mesazheve (sms, mail) menaxhohet nga aplikacioni Galaxy Retail

Më pak

+ Avantazhet
 • Zgjidhje totale software & hardware së bashku
 • Shpejtësia në tregtim, rradhë minimale
 • Aplikimi funksionon në mënyrë të pavarur ose në lidhje me aplikacionin e back office
 • Siguria dhe kontrolli parave
 • Funksionaliteti i plotë i shitjes me pakicë (mbledhja e të ardhurave, rimbursimet, metodat të shumta pagesash, klientët, programet e besnikërisë, valuta e huaj)
 • Siguria e transaksionit – leja e vendosur për përdorues
 • Raporte të shumllojta për shitjet
 • Shitjet dhe ndjekja e klientëve
 • Sync On / Off line
 • Fleksibël, prekje e personalizuar
 • Estetikë e lartë dhe dizajn më i mirë / kursim hapësinor

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit