Kontakt

Rr. Gjin Bue Shpata, 2/1

Tiranë- Shqiperi

+355 44 22 539 90
+355 445 088 55
punesim@tetra.al
info@tetra.al

Na Kontaktoni

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Merrni i pari njoftimet më të fundit