Kontrolli i Hyrjeve (per biznese)

Kontrolloni kompaninë tuaj dhe parandaloni aksesin nga persona të paautorizuar.
Roli i kontrollit të hyrjeve është të rregullojë se ku dhe kur njerëzit ose automjetet mund të hyjnë ose të kenë akses në burimet fizike dhe të regjistrojnë të gjitha ngjarjet në lidhje me subjektet e kontrolluara.

  • Siguri
  • Shpejtësi
  • Fleksibilitet
  • Kontroll

Veçoritë e sistemit

  • Baza e të dhënave të shpërndara
  • Veprime automatike në rast emergjence ose aksidenti
  • Njohje biometrike

XAtlas kontrollon aksesin nga kushdo qoftë ai punonjës i kompanisë, një vizitor apo një bashkëpunëtor i jashtëm dhe çdo automjet që hyn në ambientin e kompanisë, në mënyrë që të ketë kontroll mbi praninë në ambjentet në çdo kohë. XAtlas menaxhon çdo lloj lexuesi, hyrjeje dhe kredenciale të hyrjes; duke përfshirë edhe ato të palëve të treta. Moduli i Sigurimit shton Synoptics, duke lejuar vizualizim të shpejtë grafik të ndërtesave të kompanisë kudo që ndodhen, duke filluar me pasqyrën dhe pastaj duke arritur detajet e secilit komponent të instaluar.

Sistemi kontrollon që çdo komponent në sistem po funksionon siç duhet, duke alarmuar (gjithashtu parashikuar) nëse ka ndonjë
parregullsi (p.sh. bateritë që duhet të zëvendësohen brenda një afati të shkurtër etj.).

Ju mund ta integroni kontrollin e hyrjes me:

| barrierat, hyrjet dhe turnstilet

| sistemi i leximit të targave

| vëzhgimi me video CCTV

| terminalet e kontrollit të hyrjes

| sisteme antiintrusion

| brava elektronike

| lexuesit e kontrollit të hyrjes

| sistemet e parandalimit të zjarrit

| kyçje me vale.

+ Më shumë informacion

XAtlas kontrollon aksesin nga kushdo qoftë ai punonjës i kompanisë, një vizitor apo një bashkëpunëtor i jashtëm dhe çdo automjet që hyn në ambientin e kompanisë, në mënyrë që të ketë kontroll mbi praninë në ambjentet në çdo kohë. XAtlas menaxhon çdo lloj lexuesi, hyrjeje dhe kredenciale të hyrjes; duke përfshirë edhe ato të palëve të treta. Moduli i Sigurimit shton Synoptics, duke lejuar vizualizim të shpejtë grafik të ndërtesave të kompanisë kudo që ndodhen, duke filluar me pasqyrën dhe pastaj duke arritur detajet e secilit komponent të instaluar.

Sistemi kontrollon që çdo komponent në sistem po funksionon siç duhet, duke alarmuar (gjithashtu parashikuar) nëse ka ndonjë
parregullsi (p.sh. bateritë që duhet të zëvendësohen brenda një afati të shkurtër etj.).

+ Avantazhet

Ju mund ta integroni kontrollin e hyrjes me:

| barrierat, hyrjet dhe turnstilet

| sistemi i leximit të targave

| vëzhgimi me video CCTV

| terminalet e kontrollit të hyrjes

| sisteme antiintrusion

| brava elektronike

| lexuesit e kontrollit të hyrjes

| sistemet e parandalimit të zjarrit

| kyçje me vale.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit