Menaxhimi i Pagave

Moduli i pagave T-Paga është një program me eficence të lartë, i bazuar në rregulla e tregues për llogaritjen e pagës dhe që merr parasysh kërkesat në ndryshim të një organizate me qëllim reduktimin e kostove, të ngarkesës administrative dhe eleminimin e gabimeve në llogaritje.

T-Paga ndihmon në përllogaritjen dhe kontabilizimin automatik të listpagesës. Përllogaritja e pagave në program mund të bëhet në çfardo tip monedhe të konfiguruar paraprakisht. Ndërfaqet dhe formularët e programit të pagave janë dy-gjuhësh: shqip ose anglisht; për më tepër, programi mund të përdoret më vete, ose të integrohet me softuerë të tjerë.

  • Lehtësisht i konfigurueshëm dhe eficent
  • Me saktesi të lartë dhe i sigurt
  • Llogaritje e bazuar në tregues të konfigurueshëm në sistem
  • Formulë llogaritje page lehtësisht e ndryshueshme
  • Llogaritje automatike e ndalesave si sigurimet shoqërore, shëndetsore, tatime

Veçoritë e sistemit

  • Zgjidhje që ofrojnë funksionalitet të gjerë, plotësisht në përputhje me kuadrin rregullator
  • Në gjuhën shqipe dhe i konfigurueshëm për çdo monedhë
  • Fleksibilitet
  • Kontabilizim automatik i listëpagesës së gjeneruar

Çdo organizatë ka kërkesa specifike të menaxhimit të pagës, ndaj është e nevojshme të përdoret një paketë standarde përllogaritje page lehtësisht e konfigurueshme që të marrë parasysh nevojat e veçanta të organizatës. Programi @Paga të mundëson të përcaktosh kërkesat e përllogaritjes së listepagesës, të cilat reflektojnë politikat e biznesit të kompanisë.

Programi @Paga bazohet në tregues të ndryshëm të pagës, të cilat konfigurohen lehtësisht në sistem, sipas politikës së llogaritjes së pagës së organizatës. Këto tregues mund të ndryshohen në program, duke marrë parasysh faktin që kërkesat janë dinamike.

+ Më shumë informacion

Çdo organizatë ka kërkesa specifike të menaxhimit të pagës, ndaj është e nevojshme të përdoret një paketë standarde përllogaritje page lehtësisht e konfigurueshme që të marrë parasysh nevojat e veçanta të organizatës. Programi @Paga të mundëson të përcaktosh kërkesat e përllogaritjes së listepagesës, të cilat reflektojnë politikat e biznesit të kompanisë.

Programi @Paga bazohet në tregues të ndryshëm të pagës, të cilat konfigurohen lehtësisht në sistem, sipas politikës së llogaritjes së pagës së organizatës. Këto tregues mund të ndryshohen në program, duke marrë parasysh faktin që kërkesat janë dinamike.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit