Sistemi i Pagave

Moduli i pagave @Paga eshte nje program me eficence te larte, i bazuar ne rregulla e tregues per llogaritjen e pages dhe qe merr parasysh kerkesat ne ndryshim te nje organizate me qellim reduktimin e kostove, te ngarkeses administrative dhe te gabimeve te llogaritjeve.

@Paga ndihmon ne perllogaritjen dhe kontabilizimin automatik te listpageses. Perllogaritja e pagave ne program mund te behet ne çfardo tip monedhe te konfiguruar paraprakisht. Nderfaqet dhe formularet e programit te pagave jane dy-gjuhesh: shqip dhe anglisht; per me teper, programi mund te perdoret me vete, ose si pjese e nje pakete kompjuterike kontabiliteti.

  • Lehtesisht i konfigurueshem dhe eficent
  • Me saktesi te larte dhe i sigurt
  • Llogaritje e bazuar ne tregues te konfigurueshem ne sistem
  • Formule llogaritje page lehtesisht e ndryshueshme
  • Llogaritje automatike e ndalesave si sigurimet shoqerore, shendetesore, tatimi

Veçoritë e sistemit

  • Zgjidhje që ofrojnë funksionalitet të gjerë, plotësisht në përputhje me kuadrin rregullator
  • Ne gjuhen shqipe dhe i konfigurueshem per cdo monedhe
  • Fleksibilitet
  • Kontabilizim automatik i listepageses se gjeneruar

Cdo organizate ka kerkesa specifike te menaxhimit te pages, ndaj eshte e nevojshme te perdoret nje pakete standarde perllogaritje page si dhe lehtesisht e konfigurueshme qe te marr parasysh nevojat e vecanta te organizates. Programi @Paga te mundeson te percaktosh kerkesat e perllogaritjes se listepageses, te cilat reflektojne politikat e biznesit te kompanise.

Programi @Paga bazohet ne tregues te ndryshem te pages, te ciletkonfigurohen lehtesisht ne sistem, sipas politikes se llogaritjes se pages se organizates. Keto tregues mund te ndryshohen ne program, duke marr parasysh faktin qe kerkesat jane dinamike.

+ Më shumë informacion

Cdo organizate ka kerkesa specifike te menaxhimit te pages, ndaj eshte e nevojshme te perdoret nje pakete standarde perllogaritje page si dhe lehtesisht e konfigurueshme qe te marr parasysh nevojat e vecanta te organizates. Programi @Paga te mundeson te percaktosh kerkesat e perllogaritjes se listepageses, te cilat reflektojne politikat e biznesit te kompanise.

Programi @Paga bazohet ne tregues te ndryshem te pages, te ciletkonfigurohen lehtesisht ne sistem, sipas politikes se llogaritjes se pages se organizates. Keto tregues mund te ndryshohen ne program, duke marr parasysh faktin qe kerkesat jane dinamike.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit