OK

Databazat dhe Siguria e te Dhenave

oracle 11 g 3Nepermjet produkteve te Oracle ne ofrojme opsione te nje fushe te gjere per te zgjeruar fuqine e Oracle Database 11g, per t'u perputhur me kerkesa ne fushen e performances dhe disponueshmerise, sigurise dhe pershtatshmerise, magazinimit te te dhenave dhe menaxhimit. Keto lloj opsionesh, te kombinuara me kapacitetet e zgjatura jashte platformes se gatshme, e bejne kete zgjidhje te paren ne fushen e bazave te te dhenave ne te gjithe boten.

Oracle Database 11g eshte nje zgjidhje e plote per menaxhimin e te dhenave. Eshte e lehte per ta instaluar ne nje sistem operativ Windows apo Linux, e lehte per t’u menaxhuar nepermjet automatizimit te procesit dhe shume e lehte per t’u renditur ne nevojat e biznesit tuaj ne IT. Oracle Database 11g  menaxhon te gjitha tipet e te dhenave dhe ju mundeson aplikimeve te biznesit per te perfituar nga performanca, besueshmeria, siguria dhe nivelimi per te cilen Oracle njihet, duke mbrojtur keshtu investimet tuaja sipas kerkesave tuaja ne rritje.

Benefite

 • Suport sipas zgjedhjes se zbatimit ne mjedis
  Oracle Database 11g suportohet ne nje server te vetem ne mbeshtetje te te gjitha sistemeve operative si Windows, Linux dhe Unix.
 • Instalim, konfigurim dhe menaxhim i lehte 
  Databaza ofron nje nderfaqje bazuar ne web dhe qe lejon administrimin e veprimeve dhe menjanon kompleksitetin qe mund te shfaqet per instalim dhe konfigurim te nje pjese te trete te vend-grumbullimit.
 • Suport te gjitha te dhenave, te gjitha aplikimeve
  Oracle Database 11g  suporton te gjitha tipet standarde te te dhenave, po aq mire sa magazina e vet ne: XML Text, Documents, Images, Audio, Video dhe Location data.
 • Performance e provuar, besueshmeri, siguri dhe nivelim 
  Grumbullimi ne nje mjedis me Real Application Clusters dhe pasqyrimi i automatizuar mbron aplikimet e biznesit nga reniet e sistemit. Suporti i fuqishem ofron kontroll te larte te aksesit.

Komponentet
Oracle Real Application Testing Lejon bizneset qe te pershtaten shpejt me teknologji te reja nderkohe qe eleminojne rrezikun e lidhur me keto ndryshime. Me shume..
Oracle Advanced Compression Shperndan nivelet e te dhenave dhe aplikimeve te ngjeshura. Me shume..
Oracle Total Recall Ndihmon kompanite per te magazinuar te dhenat e tyre ne menyre te sigurte, ndersa ato mbeten
te aksesueshme nga aplikacionet ekzistuese.
Me shume..
Oracle Active Data Guard Permireson cilesine e sherbimit duke dale nga nje baze te dhenash e prodhuar deri tek nje ose me shume baza te qendrueshme dhe te sinkronizuara. Me shume..
Oracle Real Application Clusters Nje baze te dhenash e vetme ranohet tek grumbulli i serverave duke ofruar tolerance te pathyeshme te gabimit, performance dhe nivelim pa ndryshime te nevojshme aplikimesh. Me shume..
Oracle Real Application Clusters One Node Nje version nje-node i rakut te Oracle, i cili lejon klientet te standardizojne nje zbatim te vetem modeli per te gjithe nevojat e databazes. Me shume..
Oracle Partitioning Lejon tableat dhe indekset te ndahen ne komponente me te vegjel dhe me te menaxhueshem dhe eshte nje çeles kerkesash per databaze me performance me te madhe. Me shume..
Oracle Data Integrator Enterprise Edition Shperndan teknologjine unike te brezit te ardhshem "Extract Load and Transform (E-LT)" qe permireson performancen dhe redukton kostot e integrimit te te dhenave. Me shume..
Oracle OLAP Nje motorr i llogaritur qe suporton te gjithe spektrin e aplikimeve te avancuara analitike si planifikimi, buxhetimi dhe marketingu. Me shume..
Oracle Data Mining U lejon klienteve te prodhojne informacion te parashikuar dhe te ndertojne aplikime te inteligjences se biznesit. Me shume..
Oracle Retail Data Model Nje model standard i te dhenave, dizenjuar dhe optimizuar per magazinat e te dhenave Oracle. Me shume..
Oracle Database Management Packs Ofron aftesi unike te menaxhimit dhe mbikalon sfidat e menaxhimit ekstrem. Me shume..
Oracle Spatial and Oracle Locator Oracle Locator ofron tiparet dhe hartimin e nevojave sipas zones duke lejuar shume aplikime ne biznes.
Oracle Spatial suporton menaxhimin e te gjitha te dhenave gjeografike duke perfshire vektorin, te dhenat, tipologjine dhe modelet e rrjetit.
Me shume..
Oracle Database Vault Ndihmon organizatat te adresojne mandate te rregullimit dhe te rrisin sigurine e aplikacioneve ekzistuese. Me shume..
Oracle Advanced Security Ndihmon organizatat te pershtaten me privatesine dhe mandatet e rregullimit. Me shume..
Oracle Label Security Eshte nje mjet i fuqishem dhe i lehte ne perdorim per te klasifikuar te dhenat dhe ndermjetesuar aksesin tek te dhenat bazuar ne klasifikimin e tij. Me shume..
Oracle In-Memory Database Cache Ju lejon juve per te permiresuar kohen e pergjigjes se transaksioneve te aplikimeve permes kapjes se performances. Me shume..

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions