OK

Kontakt

TETRA Solutions
Rr. Gjin Bue Shpata, 2/1
Kati 1, Tiranë- Shqiperi
Telefon:  +355 (4) 2 253990
Fax:        +355 (4) 2 235577
Email:      info@tetra.al
Web:       www.tetra.al

Suport
support@tetra.al

Edukim
education@tetra.al

Punesim
punesim@tetra.al

 

Dërgoni mesazhin tuaj, duke plotësuar formën e mëposhtme:

Keshillohu

Kontakto menjehere
per te mesuar me shume. 

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions