OK

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

“Njerezit tane jane aseti yne me i rendesishem”. Kjo eshte nje fraze qe shihet shpesh ne raportet vjetore te kompanive ne ditet e sotme. Bizneset po i kushtojne me shume rendesi kontributit dhene nga punonjesit e tyre dhe po e vendosin kete ne krye te gjerave qe kerkojne. Njerezit qe lidhen me kostot, tani po institucionalizojne pjesen me te madhe te shpenzimeve dhe udheheqin ne kete menyre duke perqafuar nevojat per menaxhim me te mire te kapitalit, duke ndertuar keshtu nje force punonjesish me efektive.

Bashkerendimi i dijeve dhe talenti i konsulenteve tane, shoqeruar me experiencen nga nje prej zgjidhjeve me te medha te Burimeve Njerezore zbatuar ne rajon, na lejojne te implementojme Oracle HRMS brenda organizates suaj ne nje menyre shume te shpejte. Oracle HRMS ofron zgjidhje qe perfshin rekrutimin, menaxhimin e karrieres, vleresimin, sistemin e vleresimit financiar dhe ngritjes ne detyre,  menaxhimin e kohes,  mesimin online dhe menaxhimin e formimit te punonjesve.

            Benefitet:

 • Te drejtoni fuqine tuaj punetore drejt objektivave te korporates
  Ne menyre te shpejte implementim punesh, pozicione dhe shkalle karriere duke  perdorur vegla te dizenjuara per te ngritur strukturen e organizates suaj.
   
 • Te arrini efiçence duke rritur produktivitetin e punonjesve
  Automatizimi i rregullave baze te politikes suaj, qe nga kompensimi i kualifikimit deri tek transferimi i njerezve tuaj ne pozicione te financuara dhe aksesi i sigurte.
 • Te perdorni kompensim total per te bere interesant vendin e punes per punonjesit dhe per t’i mbajtur ata
  Reduktimi i kostove administrative dhe reduktimi i gabimeve nepermjet politikes se automatizimit si dhe krijimi i sistemit me nivele te ndryshme pagesash.
 • Permiresimi i kapaciteteve te punonjesve dhe zhvillimi I lidershipit permes strukturave te menaxhimit te talentit
  Mbikqyrja dhe analiza e zhvillimit te performances si dhe pershtatja me punen e dhene si dhe analiza te kompetencave dhe rekrutimit ne lidhje me performancen dhe pagesen.
 • Kontrolli i kostove te punonjesve dhe shpenzimeve shtese
  Buxhetimi i komponenteve te ndryshem te kostos per secilin post si dhe perdorimi i qasjes sone te automatizuar per kontrollin e shpenzimeve.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions