OK

Menaxhimi i Dokumenteve

pki Grupi yne i konsulenteve kupton industrine dhe proceset qe mbeshtesin biznesin tuaj. Me nje dije baze te vendosur pergjate experiences ne kete fushe, CCSS ofron dizenjim, zbatim dhe sherbim suporti per Menaxhimin e Procesit ne Biznes si dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Dokumenteve. Permes integrimit te Menaxhimit te Dokumenteve dhe Menaxhimit te Procesit ne Biznes me zgjidhjet PKI- CCSS do t’ju jape zgjidhje per ruajtjen legale ne forme elektronike te dokumentacionit ne proceset e biznesit.

Duke qene se proceset ne biznes lidhen ngushtesisht me integrimin dhe rregulli i radhes duket se eshte vet-sherbimi, ndermarrjet duhet te hapin rrjete te sigurta per partneret e biznesit, klientet dhe forcen punetore qe eshte ne levizje. Per te reduktuar ekspozimin ndaj riskut dhe per te patur rregulla te sigurise, kompanite u besojne çelesave publike te infrastructures(PKI) dhe certifikatave dixhitale. Platforma PKI lejon Autoritetin e Certifikates per te ngritur çeshtje, per t'i rinovuar, per te hequr dore prej tyre dhe per te menaxhuar certifikatat dixhitale per autenticitet te larte , enkriptim dhe per hyrje te sigurte dixhitale.

Benefite

 • Autenticitet te larte, enkriptim dhe hyrje dixhitale
  Platforme qe lejon ngritjen e çeshtjeve, rinovim, menaxhim certifikatash dixhitale per autenticitet te larte, enkriptim dhe hyrje te sigurte dixhitale.
 • Fleksibilitet i instalimit te Certifikates
  Ofron maksimumin e fleksibilitetit per nje zgjidhje tani dhe opsion ne te ardhmen. Çdo vit produktet hyjne ne treg me suport te ri te sofistikuar.
 • Kontroll pa kosto dhe dhe pa nderlikim
  Mund te vendosni nje autoritet per certifikaten (CA) PKI pa kosto dhe kompleksitet.
 • Zgjidhje PKI me disa opsione
  Edhe pse doni nje sherbim PKI dizenjuar per sistem operativ dhe platforme heterogjene zgjidhja do jete e integruar ne Windows dhe Active Directory.

 

Komponentet
Managed PKI Service Platforme PKI per certifikate dhe menaxhiminin e ciklit jetesor ne mjedise heterogjene. Me shume..
Unified Authentication PKI for Windows Certifikate dhe menaxhimin te ciklit jetesor me Microsoft Windows dhe Active Directory. Me shume..
Device Certificate Services Per volume te larta kur nxirren certifikatat josinkronike, perdoren per te rregulluar pajisjet gjate prodhimit. Me shume..
Processing Center PKI Eshte dizenjuar per organizata ne rishitjen e zgjidhjeve VeriSign PKI. Me shume..
Certificate Lifecycle Platform Ofron nje platforme te provuar te softuerit PKI per instalime lokale. Me shume..
VeriSign National PKI Lejon qeverite ne gjithe boten per te pershtatur PKI sipas kerkesave specifike te sigurise qe ka impakt tek infrastruktura kombetare. Me shume..

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions