OK

Menaxhimi i Dokumenteve

Grupi yne i konsulenteve kupton industrine tuaj dhe proceset qe mbeshtesin biznesin tuaj. Me nje dije baze te vendosur pergjate experiences ne kete fushe, CCSS ofron dizenjim, zbatim dhe sherbim suporti per Menaxhimin e Procesin ne Biznes si dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Dokumenteve.
Permes integrimit te Menaxhimit te Dokumenteve dhe Menaxhimit te Procesit ne Biznes me zgjidhjet PKI- CCSS do t’ju jape zgjidhje per ruajtjen legale ne forme elektronike te dokumentacionit ne proceset e biznesit.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions