OK

Menaxhimi i Marredhenieve me Klientet

Sistemi yne i Menaxhimit te Marredhenieve me Klientin (CRM) fuqizon perdoruesit, rrit vlerat e funksionimit te klienteve tane dhe shpejton aftesine e organizates per te maksimizuar te ardhurat nderkohe qe mbron investimet ne teknologji. Te ndertosh nje ndermarrje te drejtuar kah klientit ne ekonomine e sotme boterore te lidhur me elektroniken, çon ne nje ballafaqim intensifikues me konkurencen. Projekti 24 ore ne 7 dite i biznesit elektronik, sherbimet e shperndarjes pergjate nates dhe perhapja e Websiteve, mediave levizese dhe kanaleve te shitjes, i jep çdokujt akses, ne çdo kohe dhe ne çdo treg.

Te fitosh kliente te rinj
Qe te rrisni biznesin tuaj, ju duhet te dukeni interesant perpara klienteve te rinj, kjo mund te arrihet duke perdorur nje zgjidhje te automatizuar globale te marketingut.

Te shesesh tek klientet ekzistues
Duke marre parasysh qe kostoja e gjetjes se klienteve te rinj mund te jete 10 here me e madhe se sa t’u shesesh klienteve ekzistues, te “ushqesh” marredhenien me klientin eshte kritike per biznesin tuaj. Kerkimet tregojne qe organizatat mund te rrisin te ardhurat e tyre deri ne 85 per qind nese jane ne gjendje te marrin vetem 5 per qind me shume tek klientet e tyre me te mire. Mbajtja e niveleve te nje klienti rritet kur klientet ndihen te vleresuar dhe marrin vemendjen qe meritojne. Duke ofruar shitje dhe punonjes ne suport, mekanizmat e CRM-se qe ndihmojne qe te njohni dhe trajtojtoni klientet tuaj ne menyre individuale, ju ulni rrezikun e humbjes se klienteve perballe konkurenteve tuaj.

 
Te shperndash sherbim klienti te pakalueshem
Teknologjite e reja te komunikimit dhe pajisjet kane rritur ne menyre te shpejte pritshmerine e klientit. Te pajisur me zgjidhjen tone CRM, perfaqesuesit tuaj te sherbimit mund te ofrojne nje pergjigje te vetme dhe perfundimtare, te zgjidhin shpejt çeshtje te sherbimit dhe ne menyre te lehte te transferojne pergjigje tek inxhiniere te fushes dhe partneret. Kjo lloj efiçence ju lejon juve te shperndani nje experience te veçante tek klienti qe sjell besim te plote dhe nivele te larta perfitimi.  

Te arrish inteligjencen qe afteson nivelet me te larta te besueshmerise
Shume nga bizneset ende magazinojne te dhenat ne depo te ndryshme. Per shkak se keto te dhena mund te nxirren lehte, mund te kthehen se tepermi jashte sinkronizimit ose te nxirren ne menyre te pasakte. Zgjidhja jone ofron nje menaxhim ne nivelin me te larte te te dhenave ne ndermarrje qe Iisiguron ato ne menyre te besueshme, keshtu qe ju mund te mbeshteteni ne to per te personalizuar çdo veprim me klientet, ne menyre te plote te integruar me funksionalitetet e CRM-se.  

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions