OK

Menaxhimi i Permbajtjes se Internetit

Ne kohet qe flasim perdorimi i Internetit dhe postimit elektronik (e-mail) eshte nje nga problemet me kritike te ndermarrjeve me te cilat menaxheret e teknologjise se informacionit  perballen.
Te paturit e nje menaxhimi te mire te ketij sherbimi eshte i lidhur direkt me keto benefite:

Rritjen e produktivitetit te punonjesve dhe performancen e rrjetit duke bllokuar trafikun e websiteve te papershtatshem, qe nuk kane lidhje me biznesin.
Permiresimin e produktivitetit ne menyre te shpejte duke limituar hapjen e webeve personale dhe qe nuk kane lidhje me biznesin dhe ne shtimin e oreve te punes bazuar ne rregulla fleksibile te filtrimit.
Permiresimin e sigurise se rrjetit duke eleminuar rrezikun e kercenimeve qe lindin nga websitet, siç jane viruset, keqberesit elektronike, softet spiune dhe websitet e demshme.
Permiresimi i performances se rrjetit duke rregulluar gjeresine e kufirit veprues, duke moslejuar tipe te panevojshme permbajtjeje dhe perdorimi ne disk te depos se webit.
Integrimi ne mjedisin tuaj ekzistues, duke minimizuar kohen e humbur te rrjetit.


Pergjigjet tona te plota per keto nevoja jane:

IronPort Web Security Appliance qe ofron filtrimin URL, Anti-Virus, Reputacion te Web, Perforcim te Politikes.

IronPort E-mail Security Appliance qe ofron, Anti-Virus, Perforcim te Politikes, Autenticiteti ne Email dhe Enkriptim

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions