OK

Ndermarrje te Mesme dhe te Medha

TETRA Solutions ofron zgjidhje dhe teknologji bazuar ne ekspertizen me te mire nderkombetare dhe teknologjine moderne. Duke vepruar si nje kompani e orientuar drejt sherbimit ne nje treg  te percaktuar dhe te fokusuar; ne kemi sherbimet tona te zhvilluara dhe te profilizuara si dhe zgjidhjet, te cilat ecin paralel me zhvillimet aktuale dhe nevojat e klienteve tane.

TETRA Solutions  ofron sot nje numer zgjidhjesh te perzgjedhura me kujdes, qe mbulojne te gjitha nevojat kryesore te tregut te Ndermarrjeve. Keto zgjidhje jane ne koherence me nevojat aktuale dhe afatmesme te klienteve tane;  ne te njejten kohe ne jemi duke zgjeruar vazhdimisht portofolin e zgjidhjeve tona.
Duke konsideruar te gjitha zhvillimet e ekonomise, rritjen e shpejte te saj, sfidat ekzistuese dhe ato te reja me te cilat tregu shqiptar do te perballet ne vitet qe do te vijne; Kompanite kane nevoje te vazhdueshme ne rritje per menaxhim me te mire te finances, logjistikes dhe burimeve njerezore, transparence me te mire te veprimeve ne biznesin e tyre dhe ne performancen e ketij biznesi si dhe rritjen e marredhenieve me klientet e tyre.

TETRA Solutions  ka partnership me kompanite me te vleresuara nderkombetare si Oracle, Microsoft, McAfee, IronPort, Gemalto, Verisign dhe vazhdimisht  ne percaktojme e pershtasim sherbimet  tona me qellim qe t’u sigurojme klienteve tane zgjidhjet dhe teknologjite me te avancuara, me moderne dhe me te besuara ne tregun nderkombetar.

        Zgjidhjet

 • Planifikimi i Burimeve ne Korporata (ERP)
 • Sistemi i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
 • Menaxhimi i Dokumenteve dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Procesit ne Biznes
 • Zgjidhjet Inteligjente te Biznesit dhe te Rrjetit Social
 • Menaxhimi i Marredhenieve me Klientet dhe Zgjidhjet e Nderveprimit me ta
 • Integrimi i Sistemeve
 • Siguria e Rrjeteve
 • Siguria ne Aplikacione
 • Zgjidhje ne Menaxhimin IT
 • Zgjidhje ne Telefonine IP
 • Qender Telefonatash
 • Zgjidhje per Postimin

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions