OK

Planifikimi i Burimeve (ERP)

Shumica e kompanive kane nje konglomerat me sisteme te ndryshme dhe procedura,  po ashtu eshte pajisje dhe softe, te cilat jane dizenjuar posaçerisht per nevojat e tyre. Regjistrimi I te dhenave te punonjesve ku perfshihen pagesat, te dhenat mjekesore, avantazhet etj mbahen nga Zyra e Burimeve Njerezore. Te dhenat financiare dhe proceset qe lidhen me to, ku perfshihen llogaritjet e pagave dhe kompensimi i tyre po ashtu edhe ofertat dhe faturat per produktet e kompanise dhe sherbimet e saj mbahen nga punonjesit e Departamentit te Finances.  Te dhenat e prodhimit mbahen nga pjesa e prodhimit, nderkohe qe inventaret mbahen ne magazine, kur porosite e klienteve mbahen nga sherbimi i Departamentit te Marredhenieve me Klientet.

Planifikimi i Burimeve ne Ndermarrje (ERP) eshte nje proces perqasje, i cili ka si qellim per te konsoliduar gjithçka ne nje department kompanie dhe te gjitha funksionet ne nje sistem te vetem kompjuterik, qe i sherben çdo nevoje specifike te kompanise. Ne nje kuptim eshte perputhja mes njerezve, pajisjeve dhe softuereve ne nje sistem efikas te sherbimit dhe shperndarjes, i cili krijon perfitime per kompanine.

Me zgjidhjen tone urdhri i klientit leviz lehtesisht nga Shitjet, ku marreveshja eshte kryer, tek inventaret dhe magazinimi, mandej urdhri shkon ne Finance ku pergatitet oferta, fatura dhe ku kryhet pagesa dhe me ne fund tek prodhuesi sipas kerkeses se klientit.

Avantazhet:
Me ERP, te gjitha elementet dhe zinxhiri i prodhimit mund te aksesohet lehtesisht prej te gjithe atyre qe ju nevojitet informacion.
Nje avantazh qe shpesh neglizhohet ne te paturit e nje sistemi ne pune dhe efiçent te ERP-se eshte qe kursehet ne energji dhe ne menaxhimin e te dhenave.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions