OK

Qender Telefonatash

Nje qender telefonatash eshte nje zyre e centralizuar qe perdoret me qellim marrjen dhe transmetimin e nje volumi te madh kerkesash telefonike. Nje qender telefonatash operon shpesh nepermjet nje vendi te zgjeruar te agjenteve te qendres se telefonatave, me vendet e tyre te qendrimit ku perfshihet nje kompjuter per secilin agjent, aksesoret e telefonave, nje kufje qe lidhet me switçin e telekomit dhe nje ose me shume supervizore. Kjo qender mund te operoje ne menyre te pavarur ose te kete rrjet te veçante me qendra shtese. Ndodh qe te lidhet me rrjetin kompjuterik te te gjithe kompanise, duke perfshire kompjutera te vegjel dhe rrjete LAN. Keshtu rritet zeri dhe te dhenat qe duhet te kalojne permes qendres, te cilat lidhen me nje teknologji te quajtur integrimi i telefonise ne kompjuter.

Shumica e bizneseve perdorin qendra telefonatash per te komunikuar me klientet e tyre. Shembujt perfshijne kompani te produkteve baze, rishitesa katalogjesh  dhe kompani qe u japin suport klienteve per hardware dhe software. Disa biznese ofrojne edhe sherbime te brendshme permes ketyre qendrave. Ketu perfshihet informacioni, shitjet, suporti financiar dhe suporti ne shitje. Duke pare kete situate dhe nevojat per qendra telefonatash, CCS Solutions ofron konsulence dhe suport, duke siguruar transmetimin e nje sasie te madhe te kerkesave telefonike.

Nese ju keni interes te keni sherbimin e qendres se telefonatave per biznesin tuaj ka dy menyra kryesore per ta bere kete. Si vendimarres i biznesit tend mund te zhvillosh sherbimin tend te qendres se telefonatave. Kjo do te thote se ju do keni nje sere punonjesish, te cilet do t'u pergjigjen vetem telefonave, procesit te blerjeve, apo do te lene takime. Te paturit e nje punonjesi te sherbimit te qendres se telefonatave te kompletuar i kthen ne menyre esenciale sherbimet e tjera ne sekretari.
Ju gjithashtu keni mundesine e zhvillimit te nje kontrate me sherbimin e nje qendre telefonatash ekzistuese.  Sherbimi i sapopermendur ka disa nga te mirat qe qendrat e telefonatave ofrojne. Te gjithe bizneset deshirojne te perfitojne nga qendra te tilla telefonatash, por disa me shume se te tjeret. Nese klientet tuaj jane duke u fuqizuar me shume se ju mundeni, ju mund te kuptoni se sherbimi marre nga nje qender telefonatash eshte nje zgjidhje profesionale e problemit.

Cisco Unified Contact Center
Ofron gjendjen me te larte te aftesive te Qendres se Kontaktit mbi nje infrastrukture IP
Ideale per aplikacione te ndermarrjeve.
Ofron kontakt inteligjent rutimi, trajtim telefonate, rrjet per integrimin e telefonates ne kompjutera (CTI) dhe menaxhim shumekanalesh te kontaktit.

Cisco Unified Contact Center Express
Rutim i sofistikuar telefonatash dhe menaxhim i kapaciteteve te kontakteve per qendren tuaj te kontakteve qe eshte e lehte per t’u vendosur, e lehte per t’u perdorur, e sigurte, virtuale dhe shume e pershtatshme
Ideale per tregun e mesem, deget e ndermarrjeve, apo departamentet e korporatave
Per qendrat e kontakteve formale dhe informale suporton deri ne 300 agjente.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions