OK

Qeverisja Qendrore dhe Lokale

Ne e shohim kete segment si nje nga segmentet me ne rritje dhe kemi per te ofruar produkte dhe sherbime speciale qe permbushin nevojat e ketij tregu.  Paralel me iniciativat e qeverise per Integrimin e Shqiperise ne Bashkimin Europian me nevojat per standarde me te mira dhe per permiresimin e sherbimeve publike ne besojme qe Teknologjia e Informacionit eshte nje nga mjetet me te vlefshme dhe me te rendesishme.

Ne sigurojme per keto segmente te gjitha produktet tona duke nisur nga rrjetat, infrastruktura, suporti dhe menaxhimi i ERP-se si dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Dokumenteve. TETRA Solutions ka implementuar dhe ka dhene suport per nje nga Implementimet me te medha te ERP ne vend, implementim qe shperndahet dhe perdoret ne nivel kombetar.

TETRA Solutions ka zbatuar nje numer te madh te projekteve mbi infrastrukturen, te cilat konsistojne ne komunikimin dhe integrimin e sistemit kompleks te te dhenave si dhe bashkepunimin e sistemit te automatizuar te zyres.


          Zgjidhjet

 • Planifikimi i Burimeve ne Korporata (ERP)
 • Sistemi i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
 • Menaxhimi i Dokumenteve dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Procesit ne Biznes
 • Zgjidhjet Inteligjente te Biznesit dhe te Rrjetit Social
 • Menaxhimi i Marredhenieve me Klientet dhe Zgjidhjet e Nderveprimit me ta
 • Integrimi i Sistemeve
 • Siguria e Rrjeteve
 • Siguria ne Aplikacione
 • Zgjidhje ne Menaxhimin IT
 • Zgjidhje ne Telefonine IP
 • Qender Telefonatash
 • Zgjidhje per Postimin

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions