OK

Regjistrim Telefonatash

Ne ndermarrje dhe mjedise te qendrave te telefonatave ku transaksionet monetare apo transaksione te rendesive te tjera marrin jete nepermjet telefonatave, ka nje nevoje te pashmangshme per regjistrimin e telefonatave, per arsye besueshmerie dhe verifikimi. Ne qendra qe jane te pajisura me teknologji te larte monitoruese te telefonatave, supervizori kontrollon axhenden e regjistruar dhe telefonatat regjistrohen rastestisht. Agjenti i telefonatave nuk e ka mundesine qe t’i regjistroje ato sipas deshires.

Qe qendrat e telefonatave te ndermarrjeve te pajisen me regjistrues te sofistikuar, gjithe programit te regjistrimit te telefonatave CCS Solutions i ofron teknologji te njohura Cisco si:

Zoom CallRec
CallREC eshte nje zgjidhje softuerike per te siguruar regjistrimin e telefonatave per telefonine IP Cisco si dhe per qendra kontakti Cisco IP. Ka nje sere tiparesh te pasura standarde qe perfshijne nje nderfaqe intuitive te bazuar ne web per perdoruesin, menaxhim te plote te ciklit te telefonates, akses perdoruesi bazuar ne role dhe privilegje, regjistrim total ose sipas kerkeses dhe shume me teper.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions