OK

Siguria e Rrjeteve

Zgjidhjet e CCS Solutions ne sigurine e rrjetit konsistojne ne parandalimet e bera ne infrastrukturen e nje rrjeti kompjuterik, rregulla te adoptuara nga administratori i networkut per te mbrojtur rrjetin dhe burimet qe mund te aksesohen ne te nga burime te paautorizuara, monitorim i vazhdueshem dhe i qendrueshem i efektivitetit te rrjetit. Pergjithesisht ruajtja nga hakersat qe sulmojne sistemet ka te beje me zgjidhjet qe u jepen ketyre problemeve shqetesuese te rrjetave.

Siguria e rrjetit nis nga verifikimi i autenticitetit te perdoruesit, me nje username dhe password. Pasi percaktohet ne menyre autentike, nje firewall perforcon rregullat e aksesit me te cilat sherbimet lejohen te aksesohen nga useri i networkut. Edhe pse efektiv ne parandalimin e akseseve te paautorizuara, ky komponent mund te deshtoje per te kontrolluar potencialin e permbajtjes qe mund te demtoje. Pas kesaj sofwaret anti-viruse ndihmojne ne parandalimin e akteve demtuese ne rrjete.

Ne ditet e sotme bizneset varen ne infrastrukturen e rrjetit per te suportuar çdo gje nga emaili dhe komunikimet nepermjet mesazheve deri ne aplikimet kritike per bizneset. Nje infrastrukture IT ekstremisht e besueshme dhe qe pershtatet eshte nje mundesues kritik i performances dhe i produktivitetit nga dita ne dite, po aq shume sa vazhdimesia e biznesit. Per t’iu pergjigjur ketyre nevojave dhe per te shkallezuar benefitet me te medha, kompanite kane nevoje per te perfituar sherbime te nje rrjeti te brezit te ardhshem nga nje burim me eksperience qe mund te ofroje zgjidhje perfundimtare duke nisur nga strategjia deri tek zbatimet teknike dhe nga shperndarje deri tek operacionet dalese dhe suporti.Duke perdorur praktika udheheqese te industrise dhe duke ndjekur rekomandimet e Cisco, ne ndihmojme organizatat per te ndertuar rrjeta te strukturuara mire, te sigurta dhe me performance te larte qe perfshijne:

Komunikim te dhenash ne Zona Lokale dhe me te Gjera
Rrjeta Private Virtuale dhe Firewalls
Rrjeta Wireless
Zbulim te Nderhyrjes dhe Parandalim 
Siguri te Rrjetit te Korporates
Siguri te Rrjetit IP 

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions