OK

Siguria ne Aplikacione

Aplikimi i Sigurisë përfshin masat e marra gjatë gjithë ciklit te jetës se aplikimit per të parandaluar përjashtime në politikën e sigurisë së një aplikimi ose sistemin themelor deri tek te metat në projektimin, zhvillimin, shtrirjen, upgradin, ose mirëmbajtjen e aplikimit. Aplikimet kontrollojne vetëm përdorimin e burimeve dhënë atyre, dhe jo cilat burime u janë dhënë atyre. Ata, nga ana tjetër, do të përcaktojnë përdorimin e këtyre burimeve nga përdoruesit e aplikimit përmes aplikimit të sigurisë. Open Web Application Security Project (OWASP) dhe Web Application Security Consortium (WASC) përditësojne kërcënimet e fundit, te cilat pengojnë aplikacionet themelore ne web. Kjo ndihmone zhvillimet, testimet e sigurise dhe arkitektët qe të përqëndrohen në hartimin më të mirë dhe krijimin e strategjive zbutese.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions