OK

Suport

Nepermjet nje mesazhi elektronik ne webin tone ju do te merrni suportin e teknikeve tane, te cilet shume shpejt do t’ju kthejne pergjigjet e tyre per çeshtje qe juve ju shqetesojne. Eshte e vertete se ne stafet tuaja keni tashme specialiste IT, por çeshtjet dhe problemet qe mund te lindin jane aq te larmishme, sa fusha e ekspertizes se tyre nuk mund te mbuloje gjithçka. Prane nesh keni mundesi te komunikoni me eksperte rrjetash, infrastrukture dhe sigurie.

Dergo e-mail ne adresen e meposhtme:
support@tetra.al

Keshillohu

Kontakto menjehere
per te mesuar me shume. 

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions