OK
  • English

TETRA Solutions behet Tandberg Authorized Partner

TETRA Solutions behet Partner i Autorizuar i Tandberg, duke patur ne kete menyre kompetenca ne zgjidhjet ne kete teknologji. Ne ofrojme nje game te plote te pikave fundore te teleprezences per mjedise komunikimi, salla konferencash, desktope vetjake dhe zyra. Duke nenvizuar kete zgjidhje ne total dalim ne konkluzionin se teleprezenca ka te beje me infrastrukturen e fuqishme dhe veglat e menaxhimi te saj, te cilat ju lejojne perdoruesve te kene komunikim vizual dhe zanor me ekipe brenda dhe jashte organizates se tyre.

Ne partneritet me Tandberg ne kemi nje angazhim te perbashket te nje perqasjeje bazuar tek standardet dhe tek nderveprimi, duke ofruar mbrojtje te investimit per zgjidhje qe zgjerohen me ju, po aq sa perdorimi ne rritje i videove. Tiparet per miratimin ne nje shkalle te gjere, aq sa shtypja e vetme e nje butoni dhe prezenca e vazhdueshme, e bejne eksperiencen e komunikimit me video shume te lehte dhe natyrale, ndersa nje arkitekture innovative ben te mundur zbatimin e videove eficiente dhe ne nje baze te gjere.

Duke qene pjese e Cisco Systems, Tandberg eshte lider ne treg sa i perket industrise se teleprezences dhe konferencave nepermjet videove. Me fuqine e kombinimit te portofolit te zgjidhjeve, Cisco Teleprezenca fuqizon rrugen e re te te punuarit, ku çdokush, kudo mund te jete me produktiv nepermjet bashkepunimit fytyre me fytyre. Keto zgjidhje video mund te gjenden ne mbi 90 vende, duke permiresuar kthimin ne investim per ndermarrje te te gjitha tipeve si universitete, institucione financiare dhe organizata te sektorit publik.

TETRA Solutions eshte Kompani Kryesore e Integrimit te Sistemit qe ofron zgjidhje TI, sherbime dhe trajnime profesionale per organizatat financiare, qeverine lokale dhe qendrore, ndermarrjet, kompanite e telekomunikacionit dhe ofruesit e sherbimit te internetit. Ne te gjitha sherbimet dhe zgjidhjet ne jemi te fokusuar ne mbeshtetjen e klienteve tane me ciklin e plote te teknologjise duke nisur nga konsulenca, dizenjimi, implementimi deri tek suporti i avancuar dhe trajnimet profesionale.

Per me shume informacion mbi zgjidhjet Tandberg lutemi na kontaktoni ose vizitoni www.tandberg.com

Keshillohu

Kontakto menjehere
per te mesuar me shume. 

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions