OK

Tregu Financiar

Tregu financiar ne Shqiperi eshte nje nga tregjet me te formalizuar, me i varur ne zhvillimet teknologjike dhe investimet IT. Ne kete kendveshtrim ne tregun shqiptar  lind gjithnje nevoja e zhvillimeve kryesuese ne sektorin e teknologjise se informacionit, jo vetem si nevoje e gjetjes se rrugeve me te shpejta dhe me efikase ne mbledhjen e informacionit por njekohesisht edhe ne respekt te ruajtjes se sigurise ne sistemet qe do te implementohen.

Tregu shqiptar financiar ka nevoje per sherbime 24 ore ne 7 dite nga specialistet, duke qene se kerkohet ekzistenca ne funksion te plote e sistemeve.  Perpos kesaj nje nevoje e shpeshte e ketij tregu duket se eshte edhe garantimi i sigurise maksimale ndaj rrjedhjes se informacionit.  Per kete ne ofrojme zgjidhje qe bazohen ne eksperiencen dhe ekspertizen me te mire nderkombetare. Duke u bazuar ne keto zgjidhje ne ofrojme ekspertize lokale, personalizim/lokalizim, integrim biznesi, trajnim dhe suport.


          Zgjidhjet

 • Planifikimi i Burimeve ne Korporata (ERP)
 • Sistemi i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
 • Menaxhimi i Dokumenteve dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Procesit ne Biznes
 • Zgjidhjet Inteligjente te Biznesit dhe te Rrjetit Social
 • Menaxhimi i Marredhenieve me Klientet dhe Zgjidhjet e Nderveprimit me ta
 • Integrimi i Sistemeve
 • Siguria e Rrjeteve
 • Siguria ne Aplikacione
 • Zgjidhje ne Menaxhimin IT
 • Zgjidhje ne Telefonine IP
 • Qender Telefonatash
 • Zgjidhje per Postimin

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions