OK

Virtualizim dhe Cloud Computing

vmware_virtualization Pse virtualizim? Sektori i Teknologjise se Informacionit (TI) ne Shqiperi ka patur rritje ne vitet e fundit. Megjithate ka ende hapsire te mjaftueshme per me shume rritje, cilesi me te mire te sherbimeve dhe aplikacione te reja, te cilat rrisin ekonomine, duke e bere ate me konkuruese dhe me prodhuese. Virtualizimi me VMware eshte nje mjet tjeter i rendesishem per te ndihmuar ne arritjen e qellimeve tuaja.

Pse virtualizim ne partneritet me CCS Solutions?Ne sjellim eksperiencen dhe dijet tona si dhe nje udhe te provuar te bashkepunimit te suksesshem me shume nga institucionet dhe ndermarrjet kryesuese ne tregun shqiptar. Ekspertiza jone ne fusha te tjera te TI-se, siç jane rrjetat, siguria, Planifikimi i Burimeve ne Ndermarrje(ERP) e te tjera, na mundesojne ne qe te integrojme virtualizimin ne infrastrukturat tuaja te teknologjise se informacionit. Ne jemi vazhdimisht duke permiresuar dhe zgjeruar ekspertizen tone ne virtualizim me qellim qe t’I sherbejme biznesit tuaj me mire dhe ne menyre me efikase. Bashkohuni me ne ne rrugetimin tone drejt virtualizimit dhe informatikes bazuar ne internet.

Benefite

Ofron sherbime me te mira dhe pa nderprerje duke perdorur komponentet e VMware Business Continuity
Perdorimi i teknologjise se informacionit si nje diferencues ne tregun tuaj duke mundesuar zbatimin me shpejt dhe me kosto efektive te aplikacioneve te reja
Biznese te cdo madhesie perfitojne ndjeshem ne fushat e efikasitetit, menaxhimit dhe aftesise per te zbatuar shpejt
Adreson nevojat e mjedisit te TI-se
Kthen infrastrukturen kompjuterike te perdoruesve fundore (desktops) ne nje sherbim duke ulur kostot dhe duke permiresuar efikasitetin, sigurine dhe besueshmerine
Dorezon desktopet ne distance dhe deget e zyrave duke pershpejtuar sigurimin dhe duke mbajtur kontrollin 
Maksimalizon aplikimin nepermjet xhiros dhe eficences operacionale
Rrit kontrollin nepermjet automatizimit te niveleve te sherbimit
Fuqizon departamentet TI me me shume zgjidhje
Ul kohen e planifikuar dhe paplanifikuar te nxjerrjes nga perdorimi te sistemeve per permiresimin e vazhdimesise se punes ne biznes
Mbron te gjitha sistemet tuaja te rendesishme dhe aplikacionet me disaster recovery
Eleminon nevojen per hardware si serverat shtese dhe investimet ne software

Produktet
VMware View  4 Ju lejon te konsolidoni desktopet virtual ne serverat e qendres se te dhenave dhe menaxhon
sistemet operatve, aplikacionet dhe te dhenat ne menyre te pavarur.
Me shume..
VMware vSphere Ul ndjeshem kostot e operative dhe ato te pergjithshme dhe rrit kontrollin mbi infrastrukturat
IT duke dhene fleksibilitetin per te zgjedhur cdo sistem operativ, aplikim apo hardware.
Me shume..

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions