OK

Zgjidhje Inteligjente Biznesi

business intelligence Zgjidhjet Microsoft te Inteligjences ne Biznes ofron nga CCS Solutions. SQL Server mund te bashkoje te gjitha te dhenat tuaja, kudo qe te jene.Me pas ju keni nevoje te gjeni nje rruge qe njerezit t'i sillni me aferdhe per te organizuar te gjithe informacionin qe ata perdorin, edhe nese eshte ne e-mail, internet, te dhena te korporates, nje bisede etj. Sistemi Microsoft Office 2007 permban te gjitha mjetet qe ju duhen per te mbledhur, analizuar dhe per te ndare informacionin. Office PerformancePoint Server 2007 u ndertua per te suportuar korporaten dhe skenaret e biznesit per te ofruar nje panorame direkte te çelesave qe drejtojne biznesin tuaj.

Aplikimet Oracle Business Intelligence (BI) jane te kompletuara, zgjidhje te ndertuara me pare qe shperndajne inteligjence bazuar tek roli per secilin ne organizate, duke nisur nga punonjesi ne fron te pare deritek drejtuesit e menaxhimit, duke ofruar keshtu vendime me te mira, veprime dhe procese ne biznes. Bazuar ne praktikat me te mira, keto zgjidhje lejojne organizatat qe te fitojne me shume se brendshmi dhe vlera me te medha nga nje sere burimesh te te dhenave dhe aplikimesh qe perfshijne Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel, JD Edwards, dhe pjesen e trete te sistemit siç eshte SAP.

Zgjidhjet IBM Business Intelligence(BI) lidhin njerezit me informacionin ne nje rruge te lehte perdorimi keshtu qe ata mund te marrin vendime me te mira. Me softuerin BI ju mund te vendosni targete, shikoni rezultate dhe kuptoni se çfare i drejton numrat, identifikoni prirjet qe mund te kthehen ne te mira apo rreziqe, te ndermerrni veprime ne nje kontekst te zakonshem per vendimarrjen ne te gjitha departamentet dhe te analizoni mundesite dhe trendin. Zgjidhja IBM Cognos dhe Business Intelligence ofron shkallen e kompletuar te aftesive ne inteligjencen ne biznes ne nje sherbim te vetem te orientuar per nga arkitektura(SOA).

 

Benefite

 • Mjedis familjar
  Zgjidhjet Microsoft Business Intelligence ofrohen ne nje mjedis familjar dhe te besueshem qe zgjidh nevojat e te organizatave te biznesit te te gjitha permasave ne te gjithe boten.
 • Nuk ka nevoje per trajnime
  Zgjidhjet Microsoft business intelligence ofron ne mjedise qe juve tashme punoni si Microsoft Office Excel, Office Outlook, dhe Office SharePoint Server 2007, keshtu qe nuk ka nevoje per kurse te gjata trajnimi nje-javore apo libra dhe manuale te komplikuara.
 • Vlera te pakrahasuara ekonomike
  Kur çdo projekt nis me vizionin e fundit te te lidhurit e njerezve ne te gjitha kompjuterat, ne te gjitha mjetet levizese, softueret, trajnimi, mirembajtja dhe rritja e kostove rritet. Por projekti i Microsoft business intelligence ofron vlera te pakrahasuara ekonomike.
 • Permbush nevojat specifike
  Aplikimi Oracle BI  eshte nje platforme e inteligjences ne biznes e pershtatshme, me risi dhe kryesuese. Organizatat mund ta zbatojne shpejt, t'a ngrene sipas praktikave me te mira per te permbushur kerkesat specifike te organizatave.
 • Informacion i besuar ne çdo menyre
  Zgjidhjet IBM Business Intelligence ofrojne informacion te sigurte per nje version te vetem te se vertetes.Ju mund te merrni informacionin ne rrugen qe ju doni: raporte, analiza, llogari, ne forme skice.

 

Opsione
Microsoft Business Intelligence Solutions Ofron nje shkalle te plote te zgjidhjeve ne inteligjencen ne biznes qe punojne sebashku per te formuar nje zgjidhje perfundimtare te pershtatshme me nivelimin dhe vizion per te ndihmuar ne ecjen e biznesit perpara. Me shume..
Oracle Business Intelligence Applications Nje zgjidhje BI e ndertuar me pare ju ofron inteligjence intuitive, te bazuar ne role per çdo njeri ne organizate
qe nga ata ne front te pare e deri tek drejtuesit e menaxhimit.
Me shume..
I BM Business Intelligence Solutions Komponentet e ketyre zgjidhjeve jane raportimi, analiza, llogaria, skica. Ofron raporte qe i formeson vete,
eksplorim i drejtuar i informacionit, monitorim performance dhe komunikon shpejt informacionin.
Me shume..

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions