OK

Zgjidhje Kunder Pastrimit te Parave

Rrisni besueshmerine e aftesive te kompanise suaj per te verifikuar me mire identitetet, parandaluar mashtrimin dhe ndihmoni veten te qendroni te pranueshem nga aftesite gjitheperfshirese te drejtimit te te dhenave ne teknologjine e kesaj industrie. Zgjidhja jone perfshin arkivimin dhe raportimin tek auditimet ndihmese dhe ekzaminimet.

CCS Solutions eshte burimi juaj per zgjidhjen kunder pastrimit te parave. Ne ju ofrojme analize qe rrit aftesite tuaja per te reduktuar perjashtimet manuale, te kuptuarit e qarte te rrezikut tek klientet tuaj dhe zgjidhje te forta per te rritur kujdesin qe ju ndihmon per te identifikuar perparesine e ketyre rreziqeve. Zgjidhja jone integrohet brenda sistemit tuaj dhe ofron fleksibilitet si dhe nivelet me te larta te sigurise dhe privatesise. 

Luftoni pastrimin e parave dhe mbroni asetet tuaja me zgjidhjen e CCS Solutions Kunder-Pastrimit te Parave. Ky mjet i shpejte dhe gjitheperfshires ju ndihmon juve qe te shtrini investigimet tuaja kunder pastrimit te parave dhe te performoni kujdes gjate kerkimit. Merrni ne konsiderate verifikimin e autenticitetit te identitetit rastesor, vleresoni riskun financiar dhe ekzaminoni asetet tuaja dhe marredheniet, te gjitha keto me perdorimin lehtesisht te nje burimi online.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions