OK

Zgjidhje VOIP

Ne ditet e sotme bizneset varen ne infrastrukturen e rrjetit per te suportuar çdo gje nga emaili dhe komunikimet nepermjet mesazheve deri ne aplikimet kritike per bizneset. Nje infrastrukture IT ekstremisht e besueshme dhe qe pershtatet eshte nje mundesues kritik i performances dhe i produktivitetit nga dita ne dite, po aq shume sa vazhdimesia e biznesit.

Per t’iu pergjigjur ketyre nevojave dhe per te shkallezuar benefitet me te medha, kompanite kane nevoje per te perfituar sherbime te nje rrjeti te brezit te ardhshem nga nje burim me eksperience qe mund te ofroje zgjidhje perfundimtare duke nisur nga strategjia deri tek zbatimet teknike dhe nga shperndarja deri tek operacionet dalese dhe suporti.

Duke perdorur praktika udheheqese te industrise dhe duke ndjekur rekomandimet e Cisco, ne ndihmojme organizatat per te ndertuar rrjeta te strukturuara mire, te sigurta dhe me performance te larte qe perfshijne:

Komunikim te dhenash ne Zona Lokale dhe me te Gjera
Rrjeta Private Virtuale dhe Firewalls
Rrjeta Wireless
Zbulim i Nderhyrjes dhe Parandalimi 
Siguria e Rrjetit te Korporates
Siguria e Rrjetit IP

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions