OK

Zgjidhje ne Menaxhimin IT

Një nga zgjidhjet që ofron CCS Solutions për organizatat është Menaxhimi i Teknologjise se Informacionit. Menaxhimi IT ka të bëjë me eksplorimin dhe kuptim e Teknologjise se Informacionit si një burim i përbashkët që përcakton të dyja aftësitë strategjike dhe operacionale të firmës në hartimin dhe zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve për maksimumin e kënaqësisë se klientit, produktivitetin e kompanive te vogla dhe te mesme, rentabilitetin dhe aftësinë konkurruese.

Menaxhimi i Teknologjise se Informacionit (MIT) është një çështje tjetër nga Sistemi i Menaxhimit të Informacionit. Sistemet Informative të Menaxhimit (SIM) i referohen metodave të menaxhimit të informacionit lidhur me automatizimin ose mbështetjen e vendimeve qe njerezit marrin. Menaxhimi IT , siç është permendur në përkufizimin më lart, i referohet IT lidhur me aktivitetet e menaxhimit në organizata. SIM siç është përmendur me lart përqëndrohet kryesisht në aspektin e biznesit me një kontribut të fortë në fazën e teknologjisë së biznesit  dhe te organizatës.

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions