OK

Zgjidhje ne Telefonine IP

Zgjidhja ne Telefonine IP siguron një mënyrë për zgjatjen e sherbimit te komunikimit për të gjithë punonjësit në vendet e tyre te punes, nëse ata janë në zyrat kryesore, në zyrat e degës, duke punuar nga distanca, apo janë ne lëvizje. Telefonia IP transmeton komunikimet ne zë mbi rrjet duke përdorur standardet e hapura, bazuar ne Internet Protocol. Telefonia Cisco IP eshte një pjesë integrale e Cisco Unified Communications, që unifikon zërin, videon, të dhënat dhe aplikacione celulare në rrjetet fikse dhe levizese duke u mundësuar përdoruesve të komunikojnë lehtësisht në çdo vend pune duke përdorur çdo mjet, pajisje, ose sistem operativ.
 
Duke përdorur rrjetin si platformë, Telefonia IP e Cisco ndihmon organizatat të të gjitha madhësive të realizojne siguri më të madhe dhe elasticitetit përveç përfitimeve te natyrshme te përdorimit të një rrjeti qe pershtatet me transportin e nderlidhjes. Përdorimi i telefonise IP Cisco ju ofron siguri, besueshmeri, komunikim te shkallezuar që të mund te përfitoni nga LAN dhe WAN. Permiresimi i produktivitetit te punonjësve bëhet nëpërmjet integrimit me te reja te teknologjise Cisco Unified Communications.

Telefonia IP eshte konsideruar si zgjidhja e gjenerates se ardhshme per infrastrukturen e komunikimit. Qe te kujdesesh per zgjidhjet ne telefonine IP, rrjeti i ndermarrjes duhet te jete nje rrjet shume-sherbimesh, nje rrjet ne te cilin zeri, video dhe te dhenat mund te bashkeekzistojne siper nje infrastrukture te vetme bazuar ne IP. Per telefonine IP, ndermarrjet mund te zgjedhin qe te vazhdojne perdorimin e pajisjeve telefonike dhe te integrojne telefonine IP me kalimin e kohes.
 
Nje nga benefitet me domethenese te ketij sistemi komunikimi eshte te paturit e nje komunikimi te unifikuar. Telefonia IP sjell avantazhe direkte per biznesin ne dy forma: ul kostot dhe rrit produktivitetin, qe kur Telefonia IP  ka mundesine qe te perputhe zerin po aq mire sa te dhenat e rrjetave ne nje rrjet te vetem dhe te lidhur, ka mundesine te beje menaxhim te gjithanshem te sistemit i cili eshte i efektshem nga nje vendndodhje e vetme, duke ulur kostot per levizjet, shtesat dhe ndryshimet ne menyre te sigurte.
 

Ne shperndajme zgjidhje te Telefonise IP qe mund te jete ne sisteme te medha dhe komplekse duke perdorur produkte te teknologjise kryesuese Cisco:

Cisco Unified Communications Manager
E shkallezuar, e shperndare dhe shume e vlefshme ne ndermarrje si sistem i procesit te telefonatave ne telefonine IP
Ideal per bizneset e mesme dhe ndermarrjet e medha
Suporton nje fushe te gjere te tipareve dhe aplikimeve te komunikimit

Cisco Unified Communications Manager Business Edition
Integron proceset e medias dhe mesazheve ne nje platforme te vetme
Ideale per bizneset e mesme
Suporton rritjen deri ne 500 punonjes ne 20 vendndodhje te ndryshme

Cisco Voice Gateways
Integron infrastrukturen lokale te telefonise IP me pjese te tjera te ndermarrjes ose me ofruesin PSTN

Cisco Fax Server
Dergon dhe merr fakse nga desktop-i (Microsoft Outlook) duke perdorur infrastrrukturen tuaj IP

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2016 Tetra Solutions