Administrimi i Qëndrave Multifunksionale

PROGRAM PER MENAXHIM QENDER FITNESI, PALESTER DHE QENDER SPORTIVE

My Well është suita softuerike profesionale për menaxhimin dhe kontrollin e aksesit të Palestrave, Qendrat e Fitnessit dhe Qendrave Sportive ku aktiviteti kryesor është menaxhimi i abonimeve, hapësirave dhe klientëve të rastit.

PROGRAM PER MENAXHIM PISHINE

My Swim është një softuer profesional për menaxhimin dhe kontrollin e pishinave, qendrave të notit dhe parqeve ujore, ku gjëja më e rëndësishme është shërbimi dhe menaxhimi i të abonuarve si dhe i klientëve të rastit

PROGRAM PER MENAXHIM QENDER SPA

My Spa është softueri profesional për menaxhimin dhe kontrollin e qendrave SPA dhe Wellness, ku bashkë me menaxhimin e klientit të abonuar dhe atij të rastit, shumë e rëndësishme është edhe disponueshmëria e stafit të profesionalizuar.

 • Menaxhimi i integruar i hyrjeve me barrierë
 • E-booking
 • Menaxhimi i Abonimeve dhe Klientëve të rastit
 • Menaxhimi i Personelit
 • Menaxhimi i Shërbimeve Individuale – Trajtimet

Veçoritë e sistemit

 • Menaxhimi i kartelës së parave – MONEY CARD – GIFT CARD
 • Menaxhimi i Qerasë
 • Inteligjenca e Biznesit
 • Qendër Multifunksionale
 • Menaxhimi i Pajisjeve
 • Menaxhimi i Magazinave
 • Menaxhimi i Rezervimeve
 • Menaxhimi i Produkteve

SISTEMI I PLOTË DHE MODULAR, PËR TË GJITHA QELLIMET

Gymgest është një zgjidhje globale për menaxhimin, sigurinë dhe automatizimin për të gjitha llojet e ambienteve: palestër, qendër fitnesi, bukurie (wellness), pishina dhe parqet e ujit, spa, qendra argëtuese dhe rehabilitimi. Çdo qendër mund të zgjedhë të personalizojë sistemin dhe në fund të zgjerojë me implementime te mëvonshme, sipas nevojës.

Gymgest është një sistem modular, si në komponentin e softuerit dhe në atë hardware, dhe lejon për të menaxhuar në mënyrë të automatizuar fusha të ndryshme funksionale.

My Well është suita softuerike profesionale për menaxhimin dhe kontrollin e aksesit të Palestrave, Qendrat e Fitnessit dhe Qendrave Sportive ku aktiviteti kryesor është menaxhimi i abonimeve, hapësirave dhe klientëve të rastit.

Lexo më shumë

Aktiviteti karakterizohet nga menaxhimi i klientit në logjikën e CRM (Customer Relationship Management), e cila lejon gjithashtu një aktivitet reklamimi intensiv.

Për të mbështetur strukturën ekziston edhe menaxhimi i rezervimeve kolektive me parapagim ose pagesë në bazë të shërbimeve të marra me Money Card.

Për më tepër, me MyWell, është vënë në dispozicion potenciali i plotë i internetit për menaxhimin e klientit.

Nëpërmjet moduleve të E-commerce dhe E-booking, është e mundur të blihen shërbime dhe produkte nga web dhe rezervime për aktivitetet kolektive të qendrës.

Përmes modulit Ulisse, një zgjidhje e plotë për menaxhimin e marrëdhënieve teknike me klientin, duke lejuar planifikimin, menaxhimin dhe kontrollin e të gjithë aktivitetit të palestrës.

Menaxhim i plotë i të dhënave mjekësore për të mbajtur nën kontroll recetat mjekësore.

Më pak

My Swim është një softuer profesional për menaxhimin dhe kontrollin e pishinave, qendrave të notit dhe parqeve ujore, ku gjëja më e rëndësishme është shërbimi dhe menaxhimi i të abonuarve si dhe i klientëve të rastit

Karakteristikat kryesore janë:

Kontrolli i hyrjes nëpërmjet barrierave

Menaxhimi i prenotimeve dhe rezervimet

Rezervime online

Lexo më shumë

Menaxhimi i shpenzimeve nga pikat e informacionit

Menaxhimi i klientëve të rastit

Menaxhimi i shezlonëve, çadrave etj.

Komunikimi në masë me SMS dhe Email

Menaxhimi i kurseve të trajnimit

Ndërfaqja me kontabilitetin

Menaxhimi i hapësirave private

Kompanitë e kanë strategjike edhe menaxhimin e dusheve, thareseve të flokëve dhe dollapëve të dhomave të zhveshjes sikundër edhe prenotimin e çadrës, shezlonëve si dhe peshqirëve si për pishinat edhe për plazhet private nëpërmjet modulit Virtual Beach.

Statistika për të analizuar ecurinë e kompanisë në kohë reale.

Më pak

My Spa është softueri profesional për menaxhimin dhe kontrollin e qendrave SPA dhe Wellness, ku bashkë me menaxhimin e klientit të abonuar dhe atij të rastit, shumë e rëndësishme është edhe disponueshmëria e stafit të profesionalizuar.

Veprimtaria e softuerit karakterizohet nga menaxhimi i rezervimeve në qendrat Wellness, si kolektive apo familjare ashtu edhe ato individuale, nga menaxhimi i shitjes dhe përdorimit të shërbimeve individuale, trajtimeve dhe produkteve, përmes menaxhimit të kuponave të dhurimit, etj.

Lexo më shumë

Sistemi ju lejon të kryeni prenotime online drejtpërdrejt nga faqja e qendrës ose nga aplikacioni, klienti mund të rezervojë trajtimin e dëshiruar, duke përzgjedhur ditën dhe kohën në të cilën do të marrë shërbimet sipas disponueshmërisë.

My SPA është zgjidhja e fokusuar në aktivitetet e qendrës SPA që ju lejon të:

Menaxhoni hyrjet në zona private me akses kontroll.

Menaxhoni konsumin e brendshëm me para ose paspagesë në qendër me debitimin manual ose automatik.

Menaxhoni shitjen e shërbimeve dhe produkteve me tarifa për periudha të ndryshme.

Menaxhoni kuponat për kontrata me hotele.

Analizoni performancën e burimeve.

Integroni sistemin me PMS, kontabilitet dhe programe të tjera.

Më pak

SHITJA DHE PRENOTIMI I KURSEVE DHE TRAJTIMEVE NE KOHE REALE

Sistemi Gymgest mbështet integrimin e plotë të procedurave të blerjes, pagesës dhe prenotimit të kryera nga WEB dhe nga Mobile. Procedurat WEB, blerjet / rezervimet, integrohen plotësisht në faqen e internetit të korporatës dhe përmes tyre, klientët mund të blejnë shërbime / trajtime, abonime, oferta paketash, produkte, bileta etj., Bëjnë pagesa në internet përmes kanaleve të ndryshme, kolektive (rezervimit në grup) të vetëm (prenotim) dhe aktiviteteve në grup (rezervimin e fushave sportive), dhe të merrni kuponave përkatës dhe / ose konfirmimi me email.

Lexo më shumë

Në mënyrë analoge, procedurat Mobile që gjenden në app tonë MyAppy, lejojnë blerjen, pagesën dhe rezervimin e artikujve të përmendur në procedurën e mësipërme në internet, me të gjitha avantazhet e shtuar që aplikacioni përfshin përmes telefonit smart.

Të gjitha procedurat që gjenden në web dhe në ndërfaqen e aplikacioneve në kohë reale me bazën e të dhënave të Gymgest, duke bërë të mundur të ofrohen kontrolle automatike dhe përgjigje në kohë reale për atë që është kryer, në të njëjtën kohë me procedurat nga zyra apo nga totemi.

Procedurat WEB dhe Mobile janë tërësisht dhe grafikisht të personalizueshme dhe sot përbëjnë zgjidhje strategjike për qendrat sportive, palestër / Wellness, pishinat, qendrat rehabilituese, qendrat termale, rezortet, qendrat e mikpritjes etj.

Më pak

My Well

SISTEMI I PLOTË DHE MODULAR, PËR TË GJITHA QELLIMET

Gymgest është një zgjidhje globale për menaxhimin, sigurinë dhe automatizimin për të gjitha llojet e ambienteve: palestër, qendër fitnesi, bukurie (wellness), pishina dhe parqet e ujit, spa, qendra argëtuese dhe rehabilitimi. Çdo qendër mund të zgjedhë të personalizojë sistemin dhe në fund të zgjerojë me implementime te mëvonshme, sipas nevojës.

Gymgest është një sistem modular, si në komponentin e softuerit dhe në atë hardware, dhe lejon për të menaxhuar në mënyrë të automatizuar fusha të ndryshme funksionale.

My Well është suita softuerike profesionale për menaxhimin dhe kontrollin e aksesit të Palestrave, Qendrat e Fitnessit dhe Qendrave Sportive ku aktiviteti kryesor është menaxhimi i abonimeve, hapësirave dhe klientëve të rastit.

Lexo më shumë

Aktiviteti karakterizohet nga menaxhimi i klientit në logjikën e CRM (Customer Relationship Management), e cila lejon gjithashtu një aktivitet reklamimi intensiv.

Për të mbështetur strukturën ekziston edhe menaxhimi i rezervimeve kolektive me parapagim ose pagesë në bazë të shërbimeve të marra me Money Card.

Për më tepër, me MyWell, është vënë në dispozicion potenciali i plotë i internetit për menaxhimin e klientit.

Nëpërmjet moduleve të E-commerce dhe E-booking, është e mundur të blihen shërbime dhe produkte nga web dhe rezervime për aktivitetet kolektive të qendrës.

Përmes modulit Ulisse, një zgjidhje e plotë për menaxhimin e marrëdhënieve teknike me klientin, duke lejuar planifikimin, menaxhimin dhe kontrollin e të gjithë aktivitetit të palestrës.

Menaxhim i plotë i të dhënave mjekësore për të mbajtur nën kontroll recetat mjekësore.

Më pak

My Swim

My Swim është një softuer profesional për menaxhimin dhe kontrollin e pishinave, qendrave të notit dhe parqeve ujore, ku gjëja më e rëndësishme është shërbimi dhe menaxhimi i të abonuarve si dhe i klientëve të rastit

Karakteristikat kryesore janë:

Kontrolli i hyrjes nëpërmjet barrierave

Menaxhimi i prenotimeve dhe rezervimet

Rezervime online

Lexo më shumë

Menaxhimi i shpenzimeve nga pikat e informacionit

Menaxhimi i klientëve të rastit

Menaxhimi i shezlonëve, çadrave etj.

Komunikimi në masë me SMS dhe Email

Menaxhimi i kurseve të trajnimit

Ndërfaqja me kontabilitetin

Menaxhimi i hapësirave private

Kompanitë e kanë strategjike edhe menaxhimin e dusheve, thareseve të flokëve dhe dollapëve të dhomave të zhveshjes sikundër edhe prenotimin e çadrës, shezlonëve si dhe peshqirëve si për pishinat edhe për plazhet private nëpërmjet modulit Virtual Beach.

Statistika për të analizuar ecurinë e kompanisë në kohë reale.

Më pak

My Spa

My Spa është softueri profesional për menaxhimin dhe kontrollin e qendrave SPA dhe Wellness, ku bashkë me menaxhimin e klientit të abonuar dhe atij të rastit, shumë e rëndësishme është edhe disponueshmëria e stafit të profesionalizuar.

Veprimtaria e softuerit karakterizohet nga menaxhimi i rezervimeve në qendrat Wellness, si kolektive apo familjare ashtu edhe ato individuale, nga menaxhimi i shitjes dhe përdorimit të shërbimeve individuale, trajtimeve dhe produkteve, përmes menaxhimit të kuponave të dhurimit, etj.

Lexo më shumë

Sistemi ju lejon të kryeni prenotime online drejtpërdrejt nga faqja e qendrës ose nga aplikacioni, klienti mund të rezervojë trajtimin e dëshiruar, duke përzgjedhur ditën dhe kohën në të cilën do të marrë shërbimet sipas disponueshmërisë.

My SPA është zgjidhja e fokusuar në aktivitetet e qendrës SPA që ju lejon të:

Menaxhoni hyrjet në zona private me akses kontroll.

Menaxhoni konsumin e brendshëm me para ose paspagesë në qendër me debitimin manual ose automatik.

Menaxhoni shitjen e shërbimeve dhe produkteve me tarifa për periudha të ndryshme.

Menaxhoni kuponat për kontrata me hotele.

Analizoni performancën e burimeve.

Integroni sistemin me PMS, kontabilitet dhe programe të tjera.

Më pak

MyAppy

SHITJA DHE PRENOTIMI I KURSEVE DHE TRAJTIMEVE NE KOHE REALE

Sistemi Gymgest mbështet integrimin e plotë të procedurave të blerjes, pagesës dhe prenotimit të kryera nga WEB dhe nga Mobile. Procedurat WEB, blerjet / rezervimet, integrohen plotësisht në faqen e internetit të korporatës dhe përmes tyre, klientët mund të blejnë shërbime / trajtime, abonime, oferta paketash, produkte, bileta etj., Bëjnë pagesa në internet përmes kanaleve të ndryshme, kolektive (rezervimit në grup) të vetëm (prenotim) dhe aktiviteteve në grup (rezervimin e fushave sportive), dhe të merrni kuponave përkatës dhe / ose konfirmimi me email.

Lexo më shumë

Në mënyrë analoge, procedurat Mobile që gjenden në app tonë MyAppy, lejojnë blerjen, pagesën dhe rezervimin e artikujve të përmendur në procedurën e mësipërme në internet, me të gjitha avantazhet e shtuar që aplikacioni përfshin përmes telefonit smart.

Të gjitha procedurat që gjenden në web dhe në ndërfaqen e aplikacioneve në kohë reale me bazën e të dhënave të Gymgest, duke bërë të mundur të ofrohen kontrolle automatike dhe përgjigje në kohë reale për atë që është kryer, në të njëjtën kohë me procedurat nga zyra apo nga totemi.

Procedurat WEB dhe Mobile janë tërësisht dhe grafikisht të personalizueshme dhe sot përbëjnë zgjidhje strategjike për qendrat sportive, palestër / Wellness, pishinat, qendrat rehabilituese, qendrat termale, rezortet, qendrat e mikpritjes etj.

Më pak

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit