Administrimi i Klientelës (Galaxy CRM)

Konkurrenca është e ashpër në botën moderne të biznesit dhe produktet dhe shërbimet ndryshojnë me shpejtësi. Miratimi i një strategjie të integruar dhe orientimi drejt klientit është një qasje optimale për të siguruar avantazhe konkurruese për çdo biznes.

Aplikacionet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) janë zhvilluar për të lejuar kompanitë të kryejnë detyrën e vështirë të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët e tyre. Informacioni i grumbulluar nga departamente të ndryshme të kompanisë lejon që kompania të përshtasë operacionet dhe produktet e saj sipas njohurive që ka për klientin, zakonet dhe nevojat e tij dhe për t’i shërbyer personalisht nëpërmjet çdo aktiviteti (shitje, marketing apo shërbim) duke përdorur të gjitha kanalet e komunikimit.

Tetra Solutions është një lojtar kyç në tregun shqiptar, duke ofruar zgjidhje CRM që mbulojnë nevojat e bizneseve. Zgjidhjet bazohen në platformat ndërkombëtare që janë të përshtatura për të përmbushur nevojat specifike të çdo kompanie. Shërbime shtesë përfshijnë hartimin, zbatimin dhe mbështetjen për zgjidhjen.

 • Menaxhim i Kontakteve
 • Menaxhim i Burimeve
 • Aktivitete të Përbashkëta
 • Aktivitete Masive
 • Mundësitë e Shitjeve

Veçoritë e sistemit

 • Rrjedha e Punës
 • Help Desk
 • Konkurenca
 • Mirëmbatje e Kontratave
 • Skemat e Besnikërisë
 • Fushata për shitje me pakicë
 • Telemarketing
 • Sinkronizim me MS-Outlook
 • Timesheet
 • Rrjedha e miratimeve

Një zgjidhje shumë e popullarizuar e miratuar nga ndërmarrjet dhe organizatat e mesme dhe të mëdha është Galaxy CRM, e cila ofron funksionalitet të gjerë dhe konsiderohet si një zgjedhje e mrekullueshme në atë që:

 • Mbulon të gjitha kanalet e komunikimit të klientëve,
 • Eshtë fleksibël dhe e lehtë për tu përshtatur,
 • Eshtë teknologjikisht inovative,
 • Mbulon të gjitha procedurat që ballafaqohen me klientin,
 • Ofron zgjidhje vertikale.

Tetra Solutions ofron Galaxy CRM që është një zgjidhje plotësisht funksionale për kompanitë të vogla dhe të mesme.

Zgjedhja e Tetra Solutions si partner për të instaluar një sistem CRM garanton:

 • Funksionalitet të plotë të aplikacionit.
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të kompanisë dhe të sektorit të biznesit në të cilin vepron.
 • Metodologjinë e efektshme të zbatimit.
 • Personel me eksperience te madhe dhe me eksperience teknike te specializuar per instalimin e sistemit.
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse për përdorimin efikas të sistemit.
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese.

Tetra Solution ka instaluar dhe mirëmban Galaxy CRM në kompani të natyrave të ndryshme duke përfshirë edhe sektorin bankar.

Sot Tetra Solution ka një staf teknik të aftë në zhvillimin, konfigurimin dhe ofrimin e mbështetjes teknike për produkte dhe zgjidhje specifike. Theks i veçantë i është kushtuar asaj se si secila zgjidhje mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e mjedisit specifik, duke transferuar përvojën dhe njohuritë që Tetra Solution ka fituar nga projektet e mëparshme CRM, për të shfrytëzuar më mirë dhe për të ruajtur investimet që po bëhen.

Më në detaj

Një zgjidhje shumë e popullarizuar e miratuar nga ndërmarrjet dhe organizatat e mesme dhe të mëdha është Galaxy CRM, e cila ofron funksionalitet të gjerë dhe konsiderohet si një zgjedhje e mrekullueshme në atë që:

 • Mbulon të gjitha kanalet e komunikimit të klientëve,
 • Eshtë fleksibël dhe e lehtë për tu përshtatur,
 • Eshtë teknologjikisht inovative,
 • Mbulon të gjitha procedurat që ballafaqohen me klientin,
 • Ofron zgjidhje vertikale.

Tetra Solutions ofron Galaxy CRM që është një zgjidhje plotësisht funksionale për kompanitë të vogla dhe të mesme.

Përfitimet

Zgjedhja e Tetra Solutions si partner për të instaluar një sistem CRM garanton:

 • Funksionalitet të plotë të aplikacionit.
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të kompanisë dhe të sektorit të biznesit në të cilin vepron.
 • Metodologjinë e efektshme të zbatimit.
 • Personel me eksperience te madhe dhe me eksperience teknike te specializuar per instalimin e sistemit.
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse për përdorimin efikas të sistemit.
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese.
Përvoja

Tetra Solution ka instaluar dhe mirëmban Galaxy CRM në kompani të natyrave të ndryshme duke përfshirë edhe sektorin bankar.

Sot Tetra Solution ka një staf teknik të aftë në zhvillimin, konfigurimin dhe ofrimin e mbështetjes teknike për produkte dhe zgjidhje specifike. Theks i veçantë i është kushtuar asaj se si secila zgjidhje mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e mjedisit specifik, duke transferuar përvojën dhe njohuritë që Tetra Solution ka fituar nga projektet e mëparshme CRM, për të shfrytëzuar më mirë dhe për të ruajtur investimet që po bëhen.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc