Menaxhimi i Mikpritjes (Galaxy HORECA)

PROGRAM PËR MENAXHIM HOTELI

Aplikimi i specializuar i Galaxy për Hotel organizon dhe automatizon njësitë e hotelit, pavarësisht nga lloji dhe madhësia e tyre, duke përfshirë:

 

 • Menaxhimi i rezervimit modern i dhomave
 • Trajtimi i plotë i F&B, faturimi, lista e pagave
 • Pagesa të shumëllojshme
 • Organizimi dhe menaxhimi i aktiviteteve
 • Lidhje me sistemet e rezervimit on-line
 • Operim nga celulari për leximin e raporteve
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës

CRM e integruar

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve
 • Realizimi i fushatave të marketingut
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)

PROGRAM PËR MENAXHIM RESTORANTI

Galaxy është një zgjidhje moderne dhe unikale në veçanti për restorantet por edhe për të gjitha bizneset e shërbimit, duke mbuluar organizimin, vendosjen e tavolinave, komunikimin me kuzhinën dhe magazinën, furnitorët, klientët dhe llogaritë e menaxhimit. Në veçanti, ajo ofron:

 

 • Menaxhim qendror i disa bizneseve
 • Menaxhimi i monedhave të ndryshme
 • Rezervimi me telefon
 • Menaxhim në grup ose individual
 • Menaxhimi i metodave të ndryshme të pagesave
 • Shumllojshmëri zbritjesh
 • Printimi i faturave fiskale ose jo
 • Organizimi i listës së çmimeve
 • Koordinim me qendrat e përgatitjes
 • Operim nga celulari për leximin e raporteve
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës

CRM e integruar.

 • Monitorimi analitik i karakteristikave të klientit (rezervimet, preferencat, mënyra e pagesës, etj)

PROGRAM PËR MENAXHIM BAR-i (kafeneje)

Aplikacioni i specializuar Galaxy Bar / Café funksionon si një zgjidhje e vetme dhe fleksibile e dizajnuar për të përmbushur nevojat tuaja në të gjithë departamentet e lokaleve, klientelës, punonjësve dhe menaxhimit të kontabilitetit. Në veçanti, ajo ofron:

 

 • Menaxhimi i pikave të shumta të shitjes
 • Monitorimi dhe organizimi i turneve
 • Organizimi i listës së çmimeve
 • Operim me monedha të ndryshme
 • Mbledhja dhe menaxhimi i një porosie të hollësishme
 • Printimi i faturave fiskale ose jo
 • Operim nga celulari për raportet ditore
 • Dërgim automatikisht email për Mbylljen e Ditës

Galaxy Bar / Café ofron raporte të shumëllojshme si për menaxhimin e të ardhurave ashtu edhe për produktet si dhe për klientelën. Ndërlidhja me Galaxy ERP e kthen menaxhimin e lokaleve me vendodhje të ndryshme një përvojë manaxheriale unike, të thjeshtë dhe shumë të sigurtë.

 • Rezervimi
 • Afishimi
 • Faturimi
 • Regjistrimi në internet
 • Mirëmbajtja

Veçoritë e sistemit

 • Menaxhimi i Magazinave
 • Kontabiliteti
 • Të ardhurat – Shpenzimet
 • Menaxhimi i Aseteve
 • Pagat
 • Galaxy CRM
 • Menaxhimi i Restoranteve
 • Menaxhimi i Bareve
 • Ndërlidhje me sisteme të tjera

Recepsioni është pika e parë e kontaktit për hotelin. Detyrat e recepsionit në përgjithësi përfshijnë ofrimin e mbështetjes administrative të hotelit duke përfshirë shpërndarjen e korrespondencës dhe ridrejtimin e thirrjeve telefonike.

Detyrat e recepsionistëve janë zgjeruar për të përfshirë një numër funksionesh të tjera në hotel, duke konsoliduar detyrat dhe përgjegjësitë për të krijuar praktika më efikase të stafit.

 

Rezervimi

 • Menaxhim interaktiv i dhomave
 • Menaxhimi i disponueshmërisë, rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
 • Listat e çmimeve
 • Paketat speciale – Kushtet e akomodimit (gjithë përfshirëse, 1/2 bordit, etj)

Afishimi

Read More

 • Menaxhimi i llogarive të klientëve (pagesat – kreditë – balancat e klientëve)
 • Preferenca
 • Menaxhimi i Kontratave Allotments & Commitments
 • Rregullat për krijimin e ofertave speciale

Faturimi

 • Lëshimi i dokumenteve (faturat / fatura) në largim
 • Faturë e përgjithshme për shërbime të ndryshme të përfituara
 • Menaxhim I plotë I debisë së krijuar

Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe motorët e rezervimit të internetit (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)

 • Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
 • Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme

Mirëmbajtja

 • Monitorimi i gjendjes së dhomës
 • Orët e punës për punonjës
 • Frekuenca e ndërrimit të mbulesave / peshqirëve etj

Less

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (Galaxy CRM) funksionon në një mjedis të njëjtë me Hotel Galaxy duke ofruar mundësi për menaxhim të integruar.

Aktivitetet ditore të hotelit dhe organizimi i marketingut & Shitjes, duke synuar optimizimin e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve (kartela, detyrat, ofertat)
 • Krijimi dhe ekzekutimi i fushatave të marketingut (email, sms)
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve (Punonjësit, sallat, lokalet, pajisjet)
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet Bashkangjitja me sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh. booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme

Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve të treta

Në tregun e hotelit, si:

 • Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
 • PAY TV / shërbimet e internetit
 • Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
 • E-faturimi – Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve për agjencitë partnere

Avantazhet konkuruese

I lehtë në përdorim

Ndërfaqja e thjeshtë dhe e personalizuar e përdoruesit:

Krijon dhe ruan pamje të ndryshme, cakton një menu të preferuar,

Përkufizon të drejtat për përdoruesit.

Skema e dhomave interaktive:

Read More

 • Një informacion i detajuar i një rezervimi duke klikuar me të djathtën mbi rezervimin
 • Drag & drop rezervimet për ndryshim të shpejtë të dhomës dhe / ose datën e rezervimit
 • Përmbledhje e disponueshmërisë sipas llojit të dhomës
 • Menaxhimi i shpejtë i prurjeve për të cilat nuk është caktuar ndonjë dhomë
 • Ekran me prekje

Menaxhimi masiv i rezervimeve me karakteristika të ngjashme

Trajtim i lehtë i tarifave dhe rezervimeve

Pamje e shpejtë dhe e plotë e debitorëve, balancave, lëvizjeve te tjera

 

Informacion i drejtpërdrejtë dhe i personalizuar / Raportimi

Menaxhimi analitik dhe fleksibël i listave (p.sh. rezervime, konsumatorë, furnitoreve, pranimeve) me mundësinë e:

 • Filtrave të thjeshta dhe komplekse
 • Qasje e menjëhershme në të dhënat dhe menaxhimin e listës
 • Ruan pamjen për përdorime në të ardhmen
 • Printimit

Less

Recepsioni

Recepsioni është pika e parë e kontaktit për hotelin. Detyrat e recepsionit në përgjithësi përfshijnë ofrimin e mbështetjes administrative të hotelit duke përfshirë shpërndarjen e korrespondencës dhe ridrejtimin e thirrjeve telefonike.

Detyrat e recepsionistëve janë zgjeruar për të përfshirë një numër funksionesh të tjera në hotel, duke konsoliduar detyrat dhe përgjegjësitë për të krijuar praktika më efikase të stafit.

 

Rezervimi

 • Menaxhim interaktiv i dhomave
 • Menaxhimi i disponueshmërisë, rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
 • Listat e çmimeve
 • Paketat speciale – Kushtet e akomodimit (gjithë përfshirëse, 1/2 bordit, etj)

Afishimi

Read More

 • Menaxhimi i llogarive të klientëve (pagesat – kreditë – balancat e klientëve)
 • Preferenca
 • Menaxhimi i Kontratave Allotments & Commitments
 • Rregullat për krijimin e ofertave speciale

Faturimi

 • Lëshimi i dokumenteve (faturat / fatura) në largim
 • Faturë e përgjithshme për shërbime të ndryshme të përfituara
 • Menaxhim I plotë I debisë së krijuar

Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe motorët e rezervimit të internetit (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)

 • Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
 • Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme

Mirëmbajtja

 • Monitorimi i gjendjes së dhomës
 • Orët e punës për punonjës
 • Frekuenca e ndërrimit të mbulesave / peshqirëve etj

Less

CRM

Sistemi i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (Galaxy CRM) funksionon në një mjedis të njëjtë me Hotel Galaxy duke ofruar mundësi për menaxhim të integruar.

Aktivitetet ditore të hotelit dhe organizimi i marketingut & Shitjes, duke synuar optimizimin e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

 • Menaxhimi i kontakteve dhe aktiviteteve (kartela, detyrat, ofertat)
 • Krijimi dhe ekzekutimi i fushatave të marketingut (email, sms)
 • Sinkronizimi me Outlook
 • Menaxhimi i burimeve të hoteleve (Punonjësit, sallat, lokalet, pajisjet)
 • Menaxhimi i ngjarjeve (konferenca, pritjet)
Rezervime On-Line

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet Bashkangjitja me sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh. booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme

Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve të treta

Në tregun e hotelit, si:

 • Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
 • PAY TV / shërbimet e internetit
 • Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
 • E-faturimi – Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve për agjencitë partnere
Përfitime të tjera

Avantazhet konkuruese

I lehtë në përdorim

Ndërfaqja e thjeshtë dhe e personalizuar e përdoruesit:

Krijon dhe ruan pamje të ndryshme, cakton një menu të preferuar,

Përkufizon të drejtat për përdoruesit.

Skema e dhomave interaktive:

Read More

 • Një informacion i detajuar i një rezervimi duke klikuar me të djathtën mbi rezervimin
 • Drag & drop rezervimet për ndryshim të shpejtë të dhomës dhe / ose datën e rezervimit
 • Përmbledhje e disponueshmërisë sipas llojit të dhomës
 • Menaxhimi i shpejtë i prurjeve për të cilat nuk është caktuar ndonjë dhomë
 • Ekran me prekje

Menaxhimi masiv i rezervimeve me karakteristika të ngjashme

Trajtim i lehtë i tarifave dhe rezervimeve

Pamje e shpejtë dhe e plotë e debitorëve, balancave, lëvizjeve te tjera

 

Informacion i drejtpërdrejtë dhe i personalizuar / Raportimi

Menaxhimi analitik dhe fleksibël i listave (p.sh. rezervime, konsumatorë, furnitoreve, pranimeve) me mundësinë e:

 • Filtrave të thjeshta dhe komplekse
 • Qasje e menjëhershme në të dhënat dhe menaxhimin e listës
 • Ruan pamjen për përdorime në të ardhmen
 • Printimit

Less

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit