Galaxy Restaurant – Program për Menaxhim Restoranti

Aplikacioni i specializuar Galaxy Bar / Café funksionon si një zgjidhje e vetme dhe fleksibile e dizajnuar për të përmbushur nevojat tuaja në të gjithë departamentet e lokaleve, klientelës, punonjësve dhe menaxhimit të kontabilitetit.

 • Menaxhim i Klientëve
 • Menaxhimi i Furnitorëve
 • Politika e Zbritjeve
 • Menaxhimi i Artikujve
 • Dokumentet e Shitjes

Veçoritë e sistemit

 • Raporte Ditore
 • Raporte Shitjesh
 • Tipi i Menaxhimit
 • Menaxhimi i Takimeve
 • Sistemi i besnikërisë
 • Konfigurimi i ekranit
 • CTI
 • Messaging
 • Dokumentet e pranimit
 • POS – Pika e Shitjes: Menaxhimi i shitjeve, mbështetja e sistemeve të arkës (PoS) dhe Touch Screen
 • POS Mobile: Përdorni terminalet pa tel për urdhërimin (windows mobile dhe android)
 • Qendrat e Përgatitjes: Urdhrat për printim në stacionet përgatitore
 • Menaxhimi i Tavolinave: Hartimi i planit të rezervimit të tavolinës
 • Rezervimi i Tavolinave: Menaxhimi i planit të rezervimit *
 • Menaxhimi i lëvrimit
 • Ekrani Kuzhinë: Përgatitja e menaxhimit të porosive duke përdorur ekranin e kontaktit në kuzhinë *
 • Lidhja me aplikacionet komerciale dhe kontabël SingularLogic: Menaxhimi i magazinave, listat e çmimeve dhe dokumentet e shitjes / blerjet / artikujt, furnizuesit / klientët / debitorët / shitësit, recetat, kontrollin e kostos, kontabilitetin e menaxhimit etj.
 • Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin nëpërmjet Galaxy CRM: Operacionet e shitjeve dhe marketingut të biznesit të ushqimit dhe pijeve, si dhe Konferencat apo Ngjarjet
 • Menaxhon disa lokale ne vende te ndryshme
 • Publikon të gjitha llojet e dokumenteve (p.sh. flethyrjet, faturat)
 • Lejon mundesi per menyra te ndyshme dhe të shumëfishta të pagesave
 • Vëzhgon ecurinë dhe statistikat e anëtarëve
 • Menaxhimi i dokumentave
 • Manaxhon urdhërat
 • Ofron mundesi të shumëfishta çmimesh

Monitoron në detaje karakteristikat e çdo konsumatori (tavolina qe zakonisht zgjedh, preferencat në ushqim, pije, kafene, kërkesa të veçanta, metoda standarde e pagesës)

 • Zgjidhje totale software & hardware së bashku
 • Shpejtësia në tregtim, rradhë minimale
 • Aplikimi funksionon në mënyrë të pavarur ose në lidhje me aplikacionin e back office
 • Siguri dhe kontrolli parave
 • Funksionaliteti i plotë i shitjes me pakicë (mbajtja e fondeve, rimbursimet, metodat e pagesave të shumta, klientët, programet e besnikërisë, valuta e huaj)
 • Siguria e transaksionit – leja e vendosur për përdorues
 • Raporte të shumllojta për shitjet
 • Shitjet dhe ndjekja e klientëve
 • Sync On / Off line
 • Fleksibël, prekje e personalizuar
 • Estetikë e lartë dhe dizajn më të mirë / kursim hapësinor
Shkurtimisht
 • POS – Pika e Shitjes: Menaxhimi i shitjeve, mbështetja e sistemeve të arkës (PoS) dhe Touch Screen
 • POS Mobile: Përdorni terminalet pa tel për urdhërimin (windows mobile dhe android)
 • Qendrat e Përgatitjes: Urdhrat për printim në stacionet përgatitore
 • Menaxhimi i Tavolinave: Hartimi i planit të rezervimit të tavolinës
 • Rezervimi i Tavolinave: Menaxhimi i planit të rezervimit *
 • Menaxhimi i lëvrimit
 • Ekrani Kuzhinë: Përgatitja e menaxhimit të porosive duke përdorur ekranin e kontaktit në kuzhinë *
 • Lidhja me aplikacionet komerciale dhe kontabël SingularLogic: Menaxhimi i magazinave, listat e çmimeve dhe dokumentet e shitjes / blerjet / artikujt, furnizuesit / klientët / debitorët / shitësit, recetat, kontrollin e kostos, kontabilitetin e menaxhimit etj.
 • Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin nëpërmjet Galaxy CRM: Operacionet e shitjeve dhe marketingut të biznesit të ushqimit dhe pijeve, si dhe Konferencat apo Ngjarjet
Më shumë informacion
 • Menaxhon disa lokale ne vende te ndryshme
 • Publikon të gjitha llojet e dokumenteve (p.sh. flethyrjet, faturat)
 • Lejon mundesi per menyra te ndyshme dhe të shumëfishta të pagesave
 • Vëzhgon ecurinë dhe statistikat e anëtarëve
 • Menaxhimi i dokumentave
 • Manaxhon urdhërat
 • Ofron mundesi të shumëfishta çmimesh

Monitoron në detaje karakteristikat e çdo konsumatori (tavolina qe zakonisht zgjedh, preferencat në ushqim, pije, kafene, kërkesa të veçanta, metoda standarde e pagesës)

Avantazhet
 • Zgjidhje totale software & hardware së bashku
 • Shpejtësia në tregtim, rradhë minimale
 • Aplikimi funksionon në mënyrë të pavarur ose në lidhje me aplikacionin e back office
 • Siguri dhe kontrolli parave
 • Funksionaliteti i plotë i shitjes me pakicë (mbajtja e fondeve, rimbursimet, metodat e pagesave të shumta, klientët, programet e besnikërisë, valuta e huaj)
 • Siguria e transaksionit – leja e vendosur për përdorues
 • Raporte të shumllojta për shitjet
 • Shitjet dhe ndjekja e klientëve
 • Sync On / Off line
 • Fleksibël, prekje e personalizuar
 • Estetikë e lartë dhe dizajn më të mirë / kursim hapësinor

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit