Kohëshënuesi dhe Prezenca në Punë

E zhvilluar me teknologjinë “.net”, kur integrohet me terminalet Zucchetti Axess është zgjidhja ideale për automatizimin e proceseve të T & A, si dhe një menaxhim të saktë të punonjësve me orët e punës. Sistemi PTM “Time and Attendance”, në sajë të parametrave të saj të konfigurimit, është zgjidhja që i përshtatet organizatave të vogla dhe atyre të mëdha, të tilla si bankat, spitalet, institucionet shtetërore ose lokale deri në mijëra të punësuar. Gjithashtu redukton kostot e menaxhimit të personelit.

 • Instalim dhe konfigurim i lehtë
 • Miqësor për përdoruesin
 • Fleksibilitet maksimal
 • Raporte të personalizuar

Veçoritë e sistemit

 • Shumëgjuhësh
 • 3 mundësi të ndryshme të menaxhimit të të dhënave
 • Import/Eksport i të dhënave
 • Arkiva kronologjike të të dhënave
 • Multi-User
 • Shërbime
 • Instalimi i rrjetit
 • Menaxhim i pakufizuar

•Thekson të gjitha anomalitë në modelet e paracaktuara të sjelljes së punës.

• Administratorët mund të shikojnë dhe menaxhojnë kohën e personelit dhe të dhënat e frekuentimit

• Lehtëson menaxhimin e të dhënave dhe nxjerrjen e tyre për qëllime statistikore.

• Gjenerimi i dokumenteve për sistemet e pagave.

• Raportet e paracaktuara dhe gjenerimi i raporteve të personalizuara sipas rregullave dhe kërkesave të punës

• Menaxhon çdo lloj orari pune sipas kërkesave të kontratës së punës.

Karakteristikat kryesore

•Thekson të gjitha anomalitë në modelet e paracaktuara të sjelljes së punës.

• Administratorët mund të shikojnë dhe menaxhojnë kohën e personelit dhe të dhënat e frekuentimit

• Lehtëson menaxhimin e të dhënave dhe nxjerrjen e tyre për qëllime statistikore.

• Gjenerimi i dokumenteve për sistemet e pagave.

• Raportet e paracaktuara dhe gjenerimi i raporteve të personalizuara sipas rregullave dhe kërkesave të punës

• Menaxhon çdo lloj orari pune sipas kërkesave të kontratës së punës.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit