Kohëshënuesi dhe Prezenca në Punë

E zhvilluar me teknologjinë “.net”, kur integrohet me terminalet Zucchetti Axess është zgjidhja ideale për automatizimin e proceseve të T & A, si dhe një menaxhim të saktë të punonjësve me orët e punës. Sistemi PTM “Time and Attendance”, në sajë të parametrave të saj të konfigurimit, është zgjidhja që i përshtatet organizatave të vogla dhe atyre të mëdha, të tilla si bankat, spitalet, institucionet shtetërore ose lokale deri në mijëra të punësuar. Gjithashtu redukton kostot e menaxhimit të personelit.

 • Instalim dhe konfigurim i lehtë
 • Miqësor për përdoruesin
 • Fleksibilitet maksimal
 • Raporte të personalizuar

Veçoritë e sistemit

 • Shumëgjuhësh
 • 3 mundësi të ndryshme të menaxhimit të të dhënave
 • Import/Eksport i të dhënave
 • Arkiva kronologjike të të dhënave
 • Multi-User
 • Shërbime
 • Instalimi i rrjetit
 • Menaxhim i pakufizuar

•Thekson të gjitha anomalitë në modelet e paracaktuara të sjelljes së punës.

• Administratorët mund të shikojnë dhe menaxhojnë kohën e personelit dhe të dhënat e frekuentimit

• Lehtëson menaxhimin e të dhënave dhe nxjerrjen e tyre për qëllime statistikore.

• Gjenerimi i dokumenteve për sistemet e pagave.

• Raportet e paracaktuara dhe gjenerimi i raporteve të personalizuara sipas rregullave dhe kërkesave të punës

• Menaxhon çdo lloj orari pune sipas kërkesave të kontratës së punës.

Karakteristikat kryesore

•Thekson të gjitha anomalitë në modelet e paracaktuara të sjelljes së punës.

• Administratorët mund të shikojnë dhe menaxhojnë kohën e personelit dhe të dhënat e frekuentimit

• Lehtëson menaxhimin e të dhënave dhe nxjerrjen e tyre për qëllime statistikore.

• Gjenerimi i dokumenteve për sistemet e pagave.

• Raportet e paracaktuara dhe gjenerimi i raporteve të personalizuara sipas rregullave dhe kërkesave të punës

• Menaxhon çdo lloj orari pune sipas kërkesave të kontratës së punës.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit