Kontrolli i Hyrjeve (për Biznese)

Kontrolloni kompaninë tuaj dhe parandaloni aksesin nga persona të paautorizuar.

Roli i sistemit te kontrollit të hyrjeve është të rregullojë se ku dhe kur njerëzit ose automjetet mund të hyjnë ose të kenë akses në ambjentet Tuaja dhe ato duhet të regjistrojnë në mënyre të sigurtë cdo lëvizje apo ngjarje të vecantë. Në kohën e sotme kontrolli i hyrjes ushtrohet mbi të gjithë personelin qofte ky i brendshëm, i jashtëm, vizitorë apo bashkëpuntorë. Për më shumë kerkohet që administrim i aksesit të njerëzve të kryhet në menyrë të koordinuar me atë të mjeteve. Ngjarje të vecanta duhet të raportohen në kohë reale prane personelit të sigurise apo institucioneve ligjzbatuese.

Në vartesi të institucionit, kërkesat mundet të jenë të ndryshme por ato kanë të përbashket nevojën për aplikimin e njëkohshëm edhe të menjehershem të rregullave të sigurise mbi të gjitha pikat e kontrollit, evidentimin në cdo kohe të personelit dhe të mjeteve në ambjentet e punes si dhe lidhjen në kohë reale me grupet e sigurisë dhe të emegjencave në rastet e aksidenteve.

Ndersa sfidat e sotme per siguri rriten edhe mjetet, pajisjet dhe sistemet e sigurisë rriten dhe bëhen gjithnjë e më komplekse. Per kete, zbatimi i platformave të sigurisë që të jenë të unifikuara, inteligjente, moderne, modulare dhe të lidhura me pajisjet e sigurisë bëhet edhe me e domosdoshme.

Zgjidhja e propozuar nga TETRA Solutions, është ajo xAtlas e Zucchetti Axess, shoqerise Italiane, Leader ne fushen e sistemeve te integruara te sigurise.

  • Siguri
  • Shpejtësi
  • Fleksibilitet
  • Kontroll

Veçoritë e sistemit

  • Baza e të dhënave të shpërndara
  • Veprime automatike në rast emergjence
  • Njohje biometrike

XAtlas kontrollon aksesin nga kushdo qoftë ai punonjës i kompanisë, një vizitor apo një bashkëpunëtor i jashtëm dhe çdo automjet që hyn në ambientin e kompanisë, në mënyrë që të ketë kontroll mbi praninë në ambjentet në çdo kohë. XAtlas menaxhon çdo lloj lexuesi, hyrjeje dhe kredenciale të hyrjes; duke përfshirë edhe ato të palëve të treta. Moduli i Sigurimit shton Synoptics, duke lejuar vizualizim të shpejtë grafik të ndërtesave të kompanisë kudo që ndodhen, duke filluar me pasqyrën dhe pastaj duke arritur detajet e secilit komponent të instaluar.

Sistemi kontrollon që çdo komponent në sistem po funksionon siç duhet, duke alarmuar (gjithashtu parashikuar) nëse ka ndonjë
parregullsi (p.sh. bateritë që duhet të zëvendësohen brenda një afati të shkurtër etj.).

Ju mund ta integroni kontrollin e hyrjes me:

– barrierat, hyrjet dhe turnstile
– sistemi i leximit të targave
– vëzhgimi me video CCTV
– terminalet e kontrollit të hyrjes
– sisteme antiintrusion
– brava elektronike
– lexuesit e kontrollit të hyrjes
– sistemet e parandalimit të zjarrit
– brava me komandim me vale.

Më shumë informacion

XAtlas kontrollon aksesin nga kushdo qoftë ai punonjës i kompanisë, një vizitor apo një bashkëpunëtor i jashtëm dhe çdo automjet që hyn në ambientin e kompanisë, në mënyrë që të ketë kontroll mbi praninë në ambjentet në çdo kohë. XAtlas menaxhon çdo lloj lexuesi, hyrjeje dhe kredenciale të hyrjes; duke përfshirë edhe ato të palëve të treta. Moduli i Sigurimit shton Synoptics, duke lejuar vizualizim të shpejtë grafik të ndërtesave të kompanisë kudo që ndodhen, duke filluar me pasqyrën dhe pastaj duke arritur detajet e secilit komponent të instaluar.

Sistemi kontrollon që çdo komponent në sistem po funksionon siç duhet, duke alarmuar (gjithashtu parashikuar) nëse ka ndonjë
parregullsi (p.sh. bateritë që duhet të zëvendësohen brenda një afati të shkurtër etj.).

Avantazhet

Ju mund ta integroni kontrollin e hyrjes me:

– barrierat, hyrjet dhe turnstile
– sistemi i leximit të targave
– vëzhgimi me video CCTV
– terminalet e kontrollit të hyrjes
– sisteme antiintrusion
– brava elektronike
– lexuesit e kontrollit të hyrjes
– sistemet e parandalimit të zjarrit
– brava me komandim me vale.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit