Oracle E-Business Suite (EBS)

Oracle E-Business Suite është paketa më e plotë e aplikacioneve të integruara globale të biznesit që u mundësojnë organizatave të marrin vendime më të mira, të ulin kostot dhe të rrisin performancën.

Pse Oracle?

Me qindra aftësi ndër-industriale që përfshijnë planifikimin e burimeve të ndërmarrjeve, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe planifikimin e zinxhirit të furnizimit, aplikacionet e Oracle E-Business Suite ndihmojnë klientët të menaxhojnë kompleksitetin e mjediseve të biznesit global pa marrë parasysh madhësinë e kompanisë, . Si pjesë e strategjisë Oracle’s Applications Unlimited, aplikacionet e Oracle E-Business Suite do të vazhdojnë të përmirësohen, duke mbrojtur dhe zgjeruar vlerën e investimit tuaj në software.

  • Menaxhim i Marrëdhënieve me Klientët
  • Menaxhimi i Shërbimit
  • Menaxhim Financiar
  • Menaxhim i Kapitalit Njerëzor

Veçoritë e sistemit

  • Menaxhim i Portofolit të Projektit
  • Prokurim i Avancuar
  • Menaxhim i Zinxhirit të Furnizimit
  • Ekzekutimi i Zinxhirit të Vlerave

Familja e Oracle E-Business Suite e aplikacioneve të Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientë ofron një bazë të vetme globale të informacionit që siguron që të gjitha kanalet e shitjes të përputhen me objektivat e korporatës.

Familja e AAC-ve të Oracle E-Business Suite ofron një shërbim të vërtetë të shërbimit të klientit të orientuar nga informacioni që u mundëson agjentëve dhe teknikëve tuaj të përmbushin dhe tejkalojnë pritjet e konsumatorëve duke i fuqizuar ato me informacione të qëndrueshme, të sakta dhe të zbatueshme.

Oracle E-Business Suite Financial ju lejon të punoni me zgjuarsi, të rrisni efikasitetin dhe të zvogeloni shpenzimet e back-office me proçese të standartizuara për shërbime të përbashkëta, mjete për produktivitet dhe menaxhim të integruar të performancës.

E-Business Suite i Human Capital Management i Oracle ofron një grup të fuqishëm funksionaliteti më të mirë të burimeve njerëzore që ju mundëson të rrisni produktivitetin, të përshpejtoni performancën e biznesit dhe të ulni koston tuaj të pronësisë.

Lexo më shumë

Familja Oracle E-Business Suite e aplikacioneve të Oracle Projects mbështet ciklin e jetës së plotë të projektit dhe menaxhimit të portofolit me një pamje të vetme dhe të saktë të të gjitha aktiviteteve të lidhura me projektin dhe funksionalitetin kryesor të industrisë që lejon përdoruesit të zgjedhin portofolin më të mirë të nismave.

Oracle Advanced Procurement është suita e integruar e aplikacioneve që ulin në mënyrë dramatike të gjitha shpenzimet e menaxhimit të furnizimit. Prokurimi i Avancuar i Oracle-it zvogëlon shpenzimet për mallra dhe shërbime, riorganizon proceset e prokurimit, të pagimit dhe udhëheq pajtueshmërinë e politikave.

Familja e aplikacioneve të Oracle E-Business Suite për Menaxhimin e Zinxhirit të Furnizimit integron dhe automatizon të gjitha proceset kyçe të zinxhirit të furnizimit, nga dizajni, planifikimi dhe prokurimi në prodhim dhe përmbushje, duke ofruar një zgjidhje të plotë të vendosur për t’i mundësuar kompanive të pushtojnë zinxhirët e vlerave të orientuara nga informacioni.

Proçesi i Ekzekutimit të Zinxhirit të Vlerave të Oracle është një grup i plotë i aplikacioneve të ekzekutimit të zinxhirit të furnizimit që punojnë së bashku për t’i ofruar klientëve të Oracle një gamë të gjerë të kapaciteteve logjistike.Proçesi VCE i siguron përdoruesit fleksibilitet të pashembullt në mënyrën se si ata blejnë, dizajnojnë, zbatojnë dhe menaxhojnë zgjidhjet e tyre të zinxhirit të furnizimit.

 

Më pak

Me shume informacion

Familja e Oracle E-Business Suite e aplikacioneve të Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientë ofron një bazë të vetme globale të informacionit që siguron që të gjitha kanalet e shitjes të përputhen me objektivat e korporatës.

Familja e AAC-ve të Oracle E-Business Suite ofron një shërbim të vërtetë të shërbimit të klientit të orientuar nga informacioni që u mundëson agjentëve dhe teknikëve tuaj të përmbushin dhe tejkalojnë pritjet e konsumatorëve duke i fuqizuar ato me informacione të qëndrueshme, të sakta dhe të zbatueshme.

Oracle E-Business Suite Financial ju lejon të punoni me zgjuarsi, të rrisni efikasitetin dhe të zvogeloni shpenzimet e back-office me proçese të standartizuara për shërbime të përbashkëta, mjete për produktivitet dhe menaxhim të integruar të performancës.

E-Business Suite i Human Capital Management i Oracle ofron një grup të fuqishëm funksionaliteti më të mirë të burimeve njerëzore që ju mundëson të rrisni produktivitetin, të përshpejtoni performancën e biznesit dhe të ulni koston tuaj të pronësisë.

Lexo më shumë

Familja Oracle E-Business Suite e aplikacioneve të Oracle Projects mbështet ciklin e jetës së plotë të projektit dhe menaxhimit të portofolit me një pamje të vetme dhe të saktë të të gjitha aktiviteteve të lidhura me projektin dhe funksionalitetin kryesor të industrisë që lejon përdoruesit të zgjedhin portofolin më të mirë të nismave.

Oracle Advanced Procurement është suita e integruar e aplikacioneve që ulin në mënyrë dramatike të gjitha shpenzimet e menaxhimit të furnizimit. Prokurimi i Avancuar i Oracle-it zvogëlon shpenzimet për mallra dhe shërbime, riorganizon proceset e prokurimit, të pagimit dhe udhëheq pajtueshmërinë e politikave.

Familja e aplikacioneve të Oracle E-Business Suite për Menaxhimin e Zinxhirit të Furnizimit integron dhe automatizon të gjitha proceset kyçe të zinxhirit të furnizimit, nga dizajni, planifikimi dhe prokurimi në prodhim dhe përmbushje, duke ofruar një zgjidhje të plotë të vendosur për t’i mundësuar kompanive të pushtojnë zinxhirët e vlerave të orientuara nga informacioni.

Proçesi i Ekzekutimit të Zinxhirit të Vlerave të Oracle është një grup i plotë i aplikacioneve të ekzekutimit të zinxhirit të furnizimit që punojnë së bashku për t’i ofruar klientëve të Oracle një gamë të gjerë të kapaciteteve logjistike.Proçesi VCE i siguron përdoruesit fleksibilitet të pashembullt në mënyrën se si ata blejnë, dizajnojnë, zbatojnë dhe menaxhojnë zgjidhjet e tyre të zinxhirit të furnizimit.

 

Më pak

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerë

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merr i pari lajmet me te fundit