Sisteme Parkimi

Sistemet tona të parkimit bazohen mbi sistemet SKIDATA, të cilat janë Leader Botetor të padiskutueshëm të sistemeve te parkimit. SKIDATA ka aktualisht mbi 10,000 sisteme të zbatuara në mbarë botën dhe ai njihet si prodhuesi i sistemeve të besueshme (që nuk prishen kurrë) dhe të vetmet që garantojne siguri në operim dhe kënaqesi të padiskutueshme tek klientet.

Në mbarë botën, aty ku kërkohet një sistem i sigurtë dhe i pamanipulueshëm zgjidhja është e vetme. Ajo është SKIDATA. Skidata përdoret në aeroportet dhe portet kryesore, markat e hoteleve më të mira, pikat më të rëndësishme turistike, operatorët më të medhenj të parkimeve, etj.. dhe kudo tjetër ku nevoja për siguri dhe qëndrueshmeri të sistemit është maksimale dhe ku Klienti është i rëndësishëm.

Tetra Solutions është distributor i autorizuar i Skidata për teritorin e Shqipërisë dhe të Kosovës.

Me Tetra Solutions ju mund të zhvilloni hapësirën tuaj të parkimit dhe të përfitoni nga qëndrueshmëria, jetëgjatësia si dhe siguria dhe eksperienca e sistemeve SKIDATA. Parkimi Juaj do të jëtë gjithnjë në punë dhe atë nuk do të mund ta manipulojë askush. Brënda parkimit Tuaj, klienti do të ndihet i kënaqur dhe i sigurtë. Pas zbatimit të sistemeve të tilla vërehet një rritje e të ardhurave me 20% si dhe një rritje e kënaqësisë së klientëve me 30%.

Barierat, kolonat e parkimeve, biletat, sistemi i vjeljes llogaritjes së tarifës dhe vjelja e të ardhurave (POS) dhe automatet për pagesa pa personel të SKIDATA ju ofrojnë teknologji të besueshme e të sigurtë për sot dhe për të ardhmen Tuaj. Çdo mënyrë tarifimi (sado e vështire t’Ju duket) dhe çdo plan zhvillim që Ju mendoni për të ardhmen, tek SKIDATA do të gjeni zgjidhje.

 • Komoditet për Klientët dhe Operatorët
 • Automatizim
 • Funksionalitet pa ndërprerje
 • Konsulencë dhe Mirëmbajtje
 • Përdorim efikas i biletave

Veçoritë e sistemit

 • Integrim i lehtë me sisteme të tjera
 • Integrim me sistemet CRM dhe ERP
 • Raporte të hollësishme
 • Mundësi të ndryshme pagesash

Dizajni perfekt dhe përdorshmëria më e mirë garantojnë një parkim pa stres për përdoruesit.

Komoditet në kryerjen e pagesave nëpërmjet opsioneve të shumta siç janë: pagesa manuale tek stafi parkimit, pagesë në makinë automatike pagesash si edhe pagesë në dalje të parkimit.

Opsione të ndryshme biletash për grupe/klientë të caktuar.

Funksionim optimal dhe i besueshëm për menaxhimin e të ardhurave.

Shërbim dhe konsultim për klientët tuaj

Në postet e punës që shërbejnë edhe për mbledhjen e të ardhurave nga parkimi, ju mund ti ofroni klientëve informacione mbi shërbime speciale dhe konsultime sipas nevojave. Për më tepër, nëpërmjet software dhe pajisjeve workstation ju mund të kontrolloni gjithë ecurinë e sistemit të parkimit madje duke nxjerrë edhe raporte financiare.

Komponentët e pikës së shitjes :

 • Kompjuter standart me sistem operativ
 • Monitor standart 17’’, 19’’ ose monitor me prekje
 • Tastierë ose monitor me prekje
 • Pajisje coder për të lexuar, printuar dhe rikoduar biletat
 • Ekran për klientin ku shfaqen tarifat e parkimit
 • Printer për raportime të ndryshme

Paguaj biletën e parkimit shumë thjeshtë.

Makinat automatike të pagesave SKIDATA kombinojnë dizajnin modern, funksionalitetin e gjithanshëm dhe teknologjinë e sofistikuar. Duke përdorur makinat e pagesave automatike SKIDATA ju mund të përfitoni një nivel të lartë besueshmërie si dhe kosto të ulta mirëmbajtje për menaxhim sa më efikas të hapësirës së parkimit.

Makinat automatike të pagesave kanë :

 • Dizajn dhe ndjesi moderne – Të lehta në përdorim, prezencë e fortë dhe dizajn shumë tërheqës.
 • Funksione të provuara – Teknologji e besueshme që rrit përfitimet në biznes
 • Investim i sigurtë – Shfytëzoni mundësitë, minimizoni risqet
 • Mundësi të shumta reklamimi – Rifinanconi vlerën e pajisjes dhe krijoni përfitime

Menaxhimi i raporteve ju ofron :

Gjenerim dhe analizim i të dhënave për të njohur sa më mirë klientët tuaj dhe nevojat e tyre.

Qasje e shpejtë nëpërmjet telefonit në çdo të dhënë të menaxhimit për të pasur një pasqyrë të shpejtë, në çdo kohë dhe kudo.

Raporte të detajuara dhe të konsoliduara mbi disa apo më shumë objekte.

Kontroll efikas i biznesit tuaj dhe analizë e hollësishme e të dhënave tuaja.

Diversiteti në llojet e biletave/kartave.

Pavarësisht parkimit afatshkurtër apo afatgjatë, ju keni mundësinë të zgjidhni përdorimin e kartave RFID/KeyTag, Barcode 1D/2D, NFC, Print@Home, Biletari e lëvizshme, ose mund të hiqni dorë nga këto duke përdorur thjesht akses nëpërmjet njohjes së targës së automjetit. Në sistemet SKIDATA mund të integrohen edhe karta të ndryshme të klientëve ose punonjësve. Të gjitha të dhënat janë të enkriptuara dhe të mbrojtura nga një siguri tepër e lartë.

Karta smart, zgjidhja ideale për klientët tuaj.

Kartat e ripërdorshme dhe riprintueshme janë zgjidhja ideale për klientë afatgjatë, me paspagim dhe me kontratë. Kartat programohen sipas kërkesave/nevojave të konsumatorëve. Konsumatorët nëpërmjet mbajtjes së këtyre kartave aksesojnë ambjentet e parkimit, gjë e cila ofron komoditet dhe ulje kostosh për biznesin.

Karikim elektrik i automjetit tuaj elektrik.

Stacioni i karikimit elektrik të automjetit tuaj Ampere.Gate mundëson trajtimin e përshtatshëm të gjithë procedurës së tarifimit të automjetit në ambjentin tuaj të parkimit. E integruar plotësisht me sistemin e parkimit SKIDATA, ju dhe klientët tuaj përfitoni nga një pagesë e vetme për parkimin dhe karikimin e automjetit elektrik. Poziciononi veten tuaj si lider dhe të pavarur nga furnizuesit me energji elektrike të automjeteve.

Sistemet e Aksesit

Dizajni perfekt dhe përdorshmëria më e mirë garantojnë një parkim pa stres për përdoruesit.

Komoditet në kryerjen e pagesave nëpërmjet opsioneve të shumta siç janë: pagesa manuale tek stafi parkimit, pagesë në makinë automatike pagesash si edhe pagesë në dalje të parkimit.

Opsione të ndryshme biletash për grupe/klientë të caktuar.

Funksionim optimal dhe i besueshëm për menaxhimin e të ardhurave.

POS

Shërbim dhe konsultim për klientët tuaj

Në postet e punës që shërbejnë edhe për mbledhjen e të ardhurave nga parkimi, ju mund ti ofroni klientëve informacione mbi shërbime speciale dhe konsultime sipas nevojave. Për më tepër, nëpërmjet software dhe pajisjeve workstation ju mund të kontrolloni gjithë ecurinë e sistemit të parkimit madje duke nxjerrë edhe raporte financiare.

Komponentët e pikës së shitjes :

 • Kompjuter standart me sistem operativ
 • Monitor standart 17’’, 19’’ ose monitor me prekje
 • Tastierë ose monitor me prekje
 • Pajisje coder për të lexuar, printuar dhe rikoduar biletat
 • Ekran për klientin ku shfaqen tarifat e parkimit
 • Printer për raportime të ndryshme
Pagesë Automatike

Paguaj biletën e parkimit shumë thjeshtë.

Makinat automatike të pagesave SKIDATA kombinojnë dizajnin modern, funksionalitetin e gjithanshëm dhe teknologjinë e sofistikuar. Duke përdorur makinat e pagesave automatike SKIDATA ju mund të përfitoni një nivel të lartë besueshmërie si dhe kosto të ulta mirëmbajtje për menaxhim sa më efikas të hapësirës së parkimit.

Makinat automatike të pagesave kanë :

 • Dizajn dhe ndjesi moderne – Të lehta në përdorim, prezencë e fortë dhe dizajn shumë tërheqës.
 • Funksione të provuara – Teknologji e besueshme që rrit përfitimet në biznes
 • Investim i sigurtë – Shfytëzoni mundësitë, minimizoni risqet
 • Mundësi të shumta reklamimi – Rifinanconi vlerën e pajisjes dhe krijoni përfitime
Raportimi

Menaxhimi i raporteve ju ofron :

Gjenerim dhe analizim i të dhënave për të njohur sa më mirë klientët tuaj dhe nevojat e tyre.

Qasje e shpejtë nëpërmjet telefonit në çdo të dhënë të menaxhimit për të pasur një pasqyrë të shpejtë, në çdo kohë dhe kudo.

Raporte të detajuara dhe të konsoliduara mbi disa apo më shumë objekte.

Kontroll efikas i biznesit tuaj dhe analizë e hollësishme e të dhënave tuaja.

Llojet e Biletave

Diversiteti në llojet e biletave/kartave.

Pavarësisht parkimit afatshkurtër apo afatgjatë, ju keni mundësinë të zgjidhni përdorimin e kartave RFID/KeyTag, Barcode 1D/2D, NFC, Print@Home, Biletari e lëvizshme, ose mund të hiqni dorë nga këto duke përdorur thjesht akses nëpërmjet njohjes së targës së automjetit. Në sistemet SKIDATA mund të integrohen edhe karta të ndryshme të klientëve ose punonjësve. Të gjitha të dhënat janë të enkriptuara dhe të mbrojtura nga një siguri tepër e lartë.

Parkim automatik
Karta RFID

Karta smart, zgjidhja ideale për klientët tuaj.

Kartat e ripërdorshme dhe riprintueshme janë zgjidhja ideale për klientë afatgjatë, me paspagim dhe me kontratë. Kartat programohen sipas kërkesave/nevojave të konsumatorëve. Konsumatorët nëpërmjet mbajtjes së këtyre kartave aksesojnë ambjentet e parkimit, gjë e cila ofron komoditet dhe ulje kostosh për biznesin.

Stacion Karikimi

Karikim elektrik i automjetit tuaj elektrik.

Stacioni i karikimit elektrik të automjetit tuaj Ampere.Gate mundëson trajtimin e përshtatshëm të gjithë procedurës së tarifimit të automjetit në ambjentin tuaj të parkimit. E integruar plotësisht me sistemin e parkimit SKIDATA, ju dhe klientët tuaj përfitoni nga një pagesë e vetme për parkimin dhe karikimin e automjetit elektrik. Poziciononi veten tuaj si lider dhe të pavarur nga furnizuesit me energji elektrike të automjeteve.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit