Sistemet e Menaxhimit të Kredive

Sot institucionet financiare janë lojtarë në një treg intensivisht konkurrues me një bazë klientësh gjithnjë në rritje. Për ta, përdorimi i sistemeve të IT-së, dhe në veçanti shfrytëzimi i sistemeve efikase për menaxhimin e llojeve të financimit, është bërë me rëndësi jetike.

 

Tetra Solutions ka zhvilluar dhe instaluar zgjidhje CFMS që përdorin praktikat më të mira ndërkombëtare, duke lejuar që ajo të plotësojë nevojat e bizneseve të shumta të mëdha në sektorin financiar që përbëjnë një pjesë të madhe të atij tregu.

 • Menaxhimi i leasing-ut për qiratë financiare dhe operative
 • Menaxhimi i Factoring & Forfaiting
 • Menaxhimi i mbledhjes se borxhit
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse nga konsulentë ekspertë
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të organizatës

Veçoritë e sistemit

 • Zgjidhje që ofrojnë funksionalitet të gjerë, plotësisht në përputhje me kuadrin rregullator
 • Menaxhim inventari
 • Fleksibilitet
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese

Zgjidhjet CFMS të Tetra Solutions janë të bazuara në produktet e tyre të zhvilluara që vijnë me shërbime të cilësisë së lartë gjatë gjithë procesit të zbatimit. Qëllimi ynë është që të ofrojmë një zgjidhje funksionale të përshtatur për nevojat specifike të secilit dhe të çdo institucioni financiar, qoftë ajo një kompani bankare, kompani leasing per qira financiare ose operative, manaxhimin e faktoringut apo pagesave.

Zgjidhjet tona CFMS bazohen në një sërë aplikacionesh të zhvilluara nga Tetra Solutions të cilat janë instaluar në mbarë vendin dhe janë komponentë të platformës Galaxy.

Zgjidhjet tona mbulojnë fushat e mëposhtme të veprimtarisë dhe procedurave të biznesit:

Read More

 • Menaxhimi i leasing-ut për qiratë financiare dhe operative: Një zgjidhje e integruar softuerike për kompanitë e leasing-ut të të gjitha madhësive, që menaxhon qiranë financiare dhe operative që automatizon plotësisht transaksionet.
 • Menaxhimi i Factoring & Forfaiting: Një zgjidhje e integruar për kompanitë, departamentet bankare dhe institucionet financiare që ofrojnë shërbime faktoring, duke mbështetur të gjitha pretendimet e faktoring dhe gjithashtu duke siguruar funksionalitetin e centralizuar të menaxhimit të rrezikut të kredisë.
 • Menaxhimi i mbledhjes se borxhit: Një sistem i IT që organizon, automatizon dhe thjeshton me sukses menaxhimin e borxheve të prapambetura dhe proceset gjyqësore përkatese.

Për firmat e letrave me vlerë dhe të investimeve, Tetra Solutions ofron një zgjidhje të specializuar ERP të quajtur Letra me vlerë ERP që përfshin të gjitha funksionalitetin e një sistemi ERP, por është plotësisht i përshtatur për të plotësuar nevojat specifike të firmave të letrave me vlerë të tilla si menaxhimi i thesarit të letrave me vlerë, menaxhimi i portofolit etj.

Perfitimet

Zgjedhja e Tetra Solutions si partner për të instaluar një garanci CFMS:

 • Zgjidhje që ofrojnë funksionalitet të gjerë, plotësisht në përputhje me kuadrin rregullator grek dhe ndërkombëtar.
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të organizatës.
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse nga konsulentë ekspertësh të cilët analizojnë nevojat tuaja dhe projektojnë mjedisin specifik.
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese ose aplikacionet e ardhshme.

Eksperienca

Tetra Solutions ka 15 vjet eksperiencë në zhvillimin, instalimin dhe ofrimin e mbështetjes për zgjidhjet CFMS. Ka një bazë të gjerë të konsumatorëve që përfshin biznese dhe organizata të tilla si:

 • Hellenic PostBank, Bank of Greece, EFG Eurobank and Marfin Egnatia Bank.
 • Marfin Leasing, Ethniki Leasing, Piraeus Leasing, Piraeus Leasing Bulgaria, Emporiki Leasing, Cyprus Finance Leasing, Piraeus Best Leasing.
 • Marfin Investment Group, ΑΤΕ Construction & IT Co. S.A., ING Insurance, ALLIANZ Insurance, Hellenic Exchanges.

Tetra Solutions ka një ekip me përvojë të konsulentëve dhe teknikëve. Njohuritë dhe përvoja e tyre garantojnë instalimin e suksesshëm të zgjidhjeve në kohën e duhur, ndërsa zgjidhjet mund të personalizohen lehtësisht për t’iu përshtatur mjedisit brenda çdo organizate specifike.

Less

Më shumë informacion

Zgjidhjet CFMS të Tetra Solutions janë të bazuara në produktet e tyre të zhvilluara që vijnë me shërbime të cilësisë së lartë gjatë gjithë procesit të zbatimit. Qëllimi ynë është që të ofrojmë një zgjidhje funksionale të përshtatur për nevojat specifike të secilit dhe të çdo institucioni financiar, qoftë ajo një kompani bankare, kompani leasing per qira financiare ose operative, manaxhimin e faktoringut apo pagesave.

Zgjidhjet tona CFMS bazohen në një sërë aplikacionesh të zhvilluara nga Tetra Solutions të cilat janë instaluar në mbarë vendin dhe janë komponentë të platformës Galaxy.

Zgjidhjet tona mbulojnë fushat e mëposhtme të veprimtarisë dhe procedurave të biznesit:

Read More

 • Menaxhimi i leasing-ut për qiratë financiare dhe operative: Një zgjidhje e integruar softuerike për kompanitë e leasing-ut të të gjitha madhësive, që menaxhon qiranë financiare dhe operative që automatizon plotësisht transaksionet.
 • Menaxhimi i Factoring & Forfaiting: Një zgjidhje e integruar për kompanitë, departamentet bankare dhe institucionet financiare që ofrojnë shërbime faktoring, duke mbështetur të gjitha pretendimet e faktoring dhe gjithashtu duke siguruar funksionalitetin e centralizuar të menaxhimit të rrezikut të kredisë.
 • Menaxhimi i mbledhjes se borxhit: Një sistem i IT që organizon, automatizon dhe thjeshton me sukses menaxhimin e borxheve të prapambetura dhe proceset gjyqësore përkatese.

Për firmat e letrave me vlerë dhe të investimeve, Tetra Solutions ofron një zgjidhje të specializuar ERP të quajtur Letra me vlerë ERP që përfshin të gjitha funksionalitetin e një sistemi ERP, por është plotësisht i përshtatur për të plotësuar nevojat specifike të firmave të letrave me vlerë të tilla si menaxhimi i thesarit të letrave me vlerë, menaxhimi i portofolit etj.

Perfitimet

Zgjedhja e Tetra Solutions si partner për të instaluar një garanci CFMS:

 • Zgjidhje që ofrojnë funksionalitet të gjerë, plotësisht në përputhje me kuadrin rregullator grek dhe ndërkombëtar.
 • Zgjidhje të përshtatura për nevojat specifike të organizatës.
 • Konsulencë dhe shërbime mbështetëse nga konsulentë ekspertësh të cilët analizojnë nevojat tuaja dhe projektojnë mjedisin specifik.
 • Mundësia për t’u ndërlidhur me sistemet e tjera ekzistuese ose aplikacionet e ardhshme.

Eksperienca

Tetra Solutions ka 15 vjet eksperiencë në zhvillimin, instalimin dhe ofrimin e mbështetjes për zgjidhjet CFMS. Ka një bazë të gjerë të konsumatorëve që përfshin biznese dhe organizata të tilla si:

 • Hellenic PostBank, Bank of Greece, EFG Eurobank and Marfin Egnatia Bank.
 • Marfin Leasing, Ethniki Leasing, Piraeus Leasing, Piraeus Leasing Bulgaria, Emporiki Leasing, Cyprus Finance Leasing, Piraeus Best Leasing.
 • Marfin Investment Group, ΑΤΕ Construction & IT Co. S.A., ING Insurance, ALLIANZ Insurance, Hellenic Exchanges.

Tetra Solutions ka një ekip me përvojë të konsulentëve dhe teknikëve. Njohuritë dhe përvoja e tyre garantojnë instalimin e suksesshëm të zgjidhjeve në kohën e duhur, ndërsa zgjidhjet mund të personalizohen lehtësisht për t’iu përshtatur mjedisit brenda çdo organizate specifike.

Less

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit