Menaxhimi i Pagave

Moduli i pagave T-Paga  të cilin ne propozojmë për ju është programi me eficencen më të lartë, të bazuar në përllogaritjen dhe kontabilizimin automatik te listëpagesës sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.  Saktësia e këtij moduli ka për qëllim reduktimin e kostove, të ngarkesës administrative dhe eleminimin e gabimeve në llogaritje.

Pagat në programin tonë mund të përllogariten në çfarëdo tip monedhe që deshironi, të konfiguruar paraprakisht. Gjithashtu, lehtësia e këtij programi ju mundëson të keni ndërfaqet dhe formularët e programit të pagave në dy-gjuhë: shqip dhe anglisht; duke ju ofruar më të mirën ju keni mundësinë të zgjidhni nese programin do ta përdorni më vete, apo të integruar me softuerë të tjerë.

  • Lehtësisht i konfigurueshëm dhe eficent
  • Me saktesi të lartë dhe i sigurt
  • Llogaritje e bazuar në tregues të konfigurueshëm në sistem
  • Formulë llogaritje page lehtësisht e ndryshueshme
  • Llogaritje automatike e ndalesave si sigurimet shoqërore, shëndetsore, tatime

Veçoritë e sistemit

  • Zgjidhje që ofrojnë funksionalitet të gjerë, plotësisht në përputhje me kuadrin rregullator
  • Në gjuhën shqipe dhe i konfigurueshëm për çdo monedhë
  • Fleksibilitet
  • Kontabilizim automatik i listëpagesës së gjeneruar

Çdo organizatë ka kërkesa specifike të menaxhimit të pagës, ndaj është e nevojshme të përdoret një paketë standarde përllogaritje page lehtësisht e konfigurueshme që të marrë parasysh nevojat e veçanta të organizatës. Programi @Paga të mundëson të përcaktosh kërkesat e përllogaritjes së listepagesës, të cilat reflektojnë politikat e biznesit të kompanisë.

Programi @Paga bazohet në tregues të ndryshëm të pagës, të cilat konfigurohen lehtësisht në sistem, sipas politikës së llogaritjes së pagës së organizatës. Këto tregues mund të ndryshohen në program, duke marrë parasysh faktin që kërkesat janë dinamike.

Më shumë informacion

Çdo organizatë ka kërkesa specifike të menaxhimit të pagës, ndaj është e nevojshme të përdoret një paketë standarde përllogaritje page lehtësisht e konfigurueshme që të marrë parasysh nevojat e veçanta të organizatës. Programi @Paga të mundëson të përcaktosh kërkesat e përllogaritjes së listepagesës, të cilat reflektojnë politikat e biznesit të kompanisë.

Programi @Paga bazohet në tregues të ndryshëm të pagës, të cilat konfigurohen lehtësisht në sistem, sipas politikës së llogaritjes së pagës së organizatës. Këto tregues mund të ndryshohen në program, duke marrë parasysh faktin që kërkesat janë dinamike.

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Tetra Solutions prezanton ProFisc

Merrni i pari njoftimet më të fundit