Tregu financiar

Tregu Financiar

Tregu financiar ne Shqiperi eshte nje nga tregjet me te formalizuar, me i varur ne zhvillimet teknologjike dhe investimet IT. Ne kete kendveshtrim ne tregun shqiptar lind gjithnje nevoja e zhvillimeve kryesuese ne sektorin e teknologjise se informacionit, jo vetem si nevoje e gjetjes se rrugeve me te shpejta dhe me efikase ne mbledhjen e informacionit por njekohesisht edhe ne respekt te ruajtjes se sigurise ne sistemet qe do te implementohen.

Tregu shqiptar financiar ka nevoje per sherbime 24 ore ne 7 dite nga specialistet, duke qene se kerkohet ekzistenca ne funksion te plote e sistemeve. Perpos kesaj nje nevoje e shpeshte e ketij tregu duket se eshte edhe garantimi i sigurise maksimale ndaj rrjedhjes se informacionit. Per kete ne ofrojme zgjidhje qe bazohen ne eksperiencen dhe ekspertizen me te mire nderkombetare. Duke u bazuar ne keto zgjidhje ne ofrojme ekspertize lokale, personalizim/lokalizim, integrim biznesi, trajnim dhe suport.

  • Planifikimi i Burimeve ne Korporata (ERP)
  • Sistemi i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
  • Menaxhimi i Dokumenteve dhe Zgjidhjet ne Menaxhimin e Procesit ne Biznes
  • Zgjidhjet Inteligjente te Biznesit dhe te Rrjetit Social
  • Menaxhimi i Marredhenieve me Klientet dhe Zgjidhjet e Nderveprimit me to

Zgjidhjet

  • Integrimi i Sistemeve
  • Siguria e Rrjeteve
  • Siguria ne Aplikacione
  • Zgjidhje ne Menaxhimin IT
  • Zgjidhje ne Telefonine IP

"PASIONI ESHTE ÇELESI"

Një person me pasion ka besim, dhe besimi krijon vlerë për veten dhe të tjerët

Merrni i pari njoftimet më të fundit